Organisation

  • Ledningsgruppen ansvarar för THL:s övergripande ledning.
  • THL har fem avdelningar: Folkhälsa och välfärd, Hälsosäkerhet, Statens tjänster, Informationsförmedlarna och Möjliggörande tjänster. Avdelningarna indelas i enheter och team.
  • THL:s forsknings- och utvecklingsarbete implementerar THL:s strategiska mål. Arbetet leds ur perspektivet för de horisontella teman som genomsyrar hela organisationen.
  • I anslutning till THL finns också tillståndsmyndigheten.