Foto: fötter i rosa sneakers lutade mot en färgglad graffitivägg.
Främjande av jämställdhet och jämställt beslutsfattande

På andra webbplatser

Information om regeringens beredning och samordning av jämställdhetspolitiken.
Information om delegationens verksamhet för att främja jämställdheten.
Information och rådgivning om jämställdhetslagen och tillämpningen av denna.
Diskrimineringsombudsmannen är rapportören om våld mot kvinnor.
Information om forskningen, politiken och praxisen inom jämställdhetsbranschen i Norden.
Information om teman med anknytning till jämställdhet i EU.

Aktuellt

Informationslistan om likabehandling och jämställdhetsfrågor för kommuner och regioner (YHTA-listan) är en e-postlista för anställda i kommunerna och regionerna som arbetar med likabehandling och jämställdhet.

Centret för jämställdhetsinformation på Facebook

Tema-info

Webbplatsen för jämställdhet ger aktuell forskningsbaserad information om jämställdhet och kön. Webbplatsen stödjer beslutsfattandet, främjandet av jämställdhet, uppföljningen av jämställdhetspolitiken och förverkligandet av medborgarnas rättigheter.
Centret för jämställdhetsinformation vid THL (Institutet för hälsa och välfärd) är en riksomfattande informationstjänst som förmedlar information om jämställdhet och könsforskning.