Anvisningar för inlämning av uppgifter

PUBLIKATIONER

Hilmo-handboken
Hilmo – Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården 2020: Definitioner och anvisningar. Gäller från 1.1.2020

Uppföljning av tillgången till cancervård
Definitioner och anvisningar: Gäller från 1.1.2017.

På vår webbplats

Databasrapporter
Databasrapporterna, dvs. sammanfattningar och kuber, ger användaren möjlighet att själv välja ut material ur registren.

Kodtjänsten
THL utvecklar klassifikationer för social- och hälsovården.