Främjandet av hälsa och välfärd sker i samarbete mellan kommuner och regioner

Tema-info

Webbplatsen riktar sig till ledande tjänsteinnehavare inom alla förvaltningsområden samt till personer som arbetar med planering av främjandet av hälsa och välfärd i kommuner och regioner.
Arbetet för att främja hälsa och välfärd lyckas när alla förvaltningsområden deltar och olika aktörer samarbetar med varandra.
THL stöder kommunerna och regionerna genom att tillhandahålla aktuell information och redskap för ledningen, planeringen, genomförandet och utvärderingen av främjandet av hälsa och välfärd.