Arbetet mot våld skapar trygghet och välfärd

Webbutbildningar

Webbutbildningen riktar sig till yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter våld och misstänkt våld riktat mot barn.
Webbutbildningen riktar sig till undervisnings- och pedagogiksektorn samt social- och hälsovårdssektorn.
Webbutbildningen riktar sig till alla yrkesutbildade inom social- och hälsovården samt deras samarbetsaktörer.
Webbutbildningen riktar sig i första hand till yrkesutbildade personer och studerande inom social- och hälsovårdssektorn samt undervisnings-, pedagogik- och säkerhetssektorn.
Webbutbildningens primära målgrupp är yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och poliser samt personer som studerar till dessa yrken.
Webbutbildningen ökar insikterna om digitalt våld och förföljelse i nära relationer.

På andra webbplatser

För alla som blivit utsatta för våld i en nära relation. Dygnet runt, under årets alla dagar.
Samordnar, styr och övervakar medlingen i brotts- och tvistemål på nationell nivå.
Statistik uppgifter om välfärd och hälsa

Aktuellt

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat tre nya webbsidor som erbjuder instruktioner för yrkespersoner om hur en skolskjutning ska hanteras, instruktioner för medierna om ansvarsfull kommunikation om ämnet samt hjälp för att prata om skolskjutningen särskilt med barnen.

Tema-info

Beslutsfattare, personer som arbetar med att förebygga våld och yrkesutbildade personer som möter personer som upplevt våld hör till målgrupperna för webbplatsen Våld. Innehållet på webbplatsen hjälper till att gestalta våldsfenomen på ett omfattande och mångsidigt sätt. På webbplatsen hittar du information om olika former av våld, forskningsdata och verktyg för yrkesutbildade.
THL fungerar som nationell expert på utveckling av och forskning om åtgärder mot våld.