Evenemang

En seminariedelagare har ställt sig upp och ställer en fråga med mikrofon i handen.

Våra kunders säkerhet är vår högsta prioritet. För att säkerställa hälsosäkerheten följer vi myndigheternas instruktioner till arrangörerna.
Läs mer om hälsosäkerhet i våra evenemang

Händelsekalendern

Information om THL:s evenemang finns i händelsekalendern. 
Händelsekalender (på finska)

THL evenemang

THL anordnar årligen flera seminarier och utbildningsevenemang för olika intressenter. Under 2021 anordnade vi mer än 250 olika evenemang med totalt cirka 60 000 deltagare.

Vår evenemangen tar upp aktuella teman inom social- och hälsovård.  Vårt mål är att förse våra intressenter med lättillgänglig expertinformation för att stödja deras eget arbete.

Hälsosäkerhet vid THL evenemang

Vi vill att deltagare, talare och arrangörer kan känna sig trygga vid våra evenemang, och beaktar aktuella rekommendationer från myndigheterna vid våra evenemang.

  • Kom bara om du är frisk.
  • Den allmänna rekommendation om munskydd har slopats, men munskydd kan fortfarande användas enligt eget övervägande. Iaktta också möjliga lokala munskyddsrekommendationer.
  • Vi rekommenderar aktuellt vaccinationsskydd för alla deltagare.
  • Vi ser till att det finns tillräckligt med handtvätt- och desinfektionsställen på lokalen och vi hoppas att deltagarna tar hand om handhygienen.
  • Vi ser till att det finns möjlighet att hålla tillräckligt avstånd till övriga deltagare och vi hoppas att deltagarna håller avstånd till andra, till exempel i kön.
  • Vi ser till att restaurangtjänsterna vid evenemanget följer myndigheternas rekommendationer för restaurang- och caféverksamhet.

Vi följer myndigheternas anvisningar och ändrar våra egna riktlinjer vid behov.

Kom ihåg att man kan delta många THL-evenemang även på distans.

Dataskyddsmeddelande

Hur hanterar vi information om deltagare?
Läs vår dataskyddsmeddelande för evenemang

Principer för säkrare evenemang

Som vägvisare för likabehandling vill THL göra sina evenemang trygga och jämlika för alla deltagare. Med säkrare evenemang stärks i synnerhet delaktigheten för människor och grupper av människor i sårbar ställning. Principerna för säkrare evenemang gäller THL:s arbetstagare och samarbetspartner samt evenemangets artister och deltagare. Deltagarna godkänner principerna i samband med anmälan.
Principer för säkrare evenemang vid THL