Den psykiska hälsan utgör grunden för människans välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga.

På andra webbplatser

Statistikcentralen producerar tillförlitlig statistik, utredningar och material som beskriver samhällsförhållandena.
SOTKAnet innehåller statistikuppgifter om finländarnas hälsa och välfärd. Tjänsten innehåller också centrala uppgifter om befolkning och hälsa i de europeiska länderna.
Social- ja hälsovårdsministeriet ansvarar för den nationella planeringen, styrningen och tillsynen av mentalvårdsarbetet.

Tema-info

Webbplatsen riktar sig till social- och hälsovårdspersonal, beslutsfattare och forskare.
Den psykiska hälsan utgör grunden för människans välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga.
THL bedriver forskning kring befolkningens psykiska hälsa och utvecklar åtgärder som främjar psykisk hälsa och förebygger psykiska problem.