Material och tjänster

Bekanta dig med olika användningsmöjligheterna för THL:s statistik och material och de tjänster som erbjuds som stöd för dem. 

Fri tillgång till statistik

THL producerar årligen tiotals statistik som du kan använda gratis på vår webbplats. Av de flesta statistiker finns en sammanfattning och en mer omfattande rapport samt statistikdiagram som ppt-dior för vidare användning. Du kan avgränsa statistikuppgifterna från våra statistikdatabaser via olika variabler och regionala aktörer. 
Bläddra i statistiken efter ämne och i databaserna

I en del av registren som ligger bakom statistiken kan du också fördjupa dig i färdiga sammanfattningar eller i kuber som erbjuder mer omfattande granskningsmöjligheter.
Bekanta dig med sammanfattningarna och kuberna 

Material för forskningsändamål

Det är möjligt att använda THL:s datalager för forskningsändamål bland annat i fråga om följande materialtyper:

  • register- och dokumentmaterial
  • material från befolkningsundersökningar
  • biobanks- och provmaterial 

Beroende på fallet ansöker man om tillstånd för forskningsändamål antingen hos Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovården Findata eller THL. 
Anvisningar för ansökan om dataanvändningstillstånd för THL:s material

Du kan läsa mer om Findatas tjänster direkt på Findatas webbplats.
Till Findatas webbplats

Du kan läsa om användningen av biobankens material för forskning på biobankens egen webbplats.
Information om THL Biobanken för forskare

Bekanta dig med materialet genom att bläddra i Materialkatalogen. Användarvillkoren och anvisningar för ansökan om dataanvändningstillstånd finns i beskrivningen av varje material.
Till Materialkatalogen

Öppna data för utvecklare

En stor del av THL:s statistik, material och databaser kan användas fritt som öppna maskinläsbara data. Vi uppmuntrar företag, applikationsutvecklare och alla andra intresserade att utifrån dem utveckla nya tjänster och innovationer. 
Bekanta dig med öppna data och ladda ner uppgifterna

Behöver du mer? 

Vi erbjuder också statistik- och analystjänster på beställning. Gör en begäran om uppgifter genom Findata.
Statistik- och analystjänster
Mer information om begäran om uppgifter på Findatas webbsida