Palvelujärjestelmän kehittäminen

Palvelujärjestelmän kehittäminen

Tiimi tukee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistumista tarjoamalla asiantuntijatietoa ja tukea alueellisille ja kansallisille kehittäjille, ammattilaisille ja eri sidosryhmille. Tiimi vastaa erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittäjäverkostojen koordinoinnista sekä kehittää yhteiskehittämisen ja toimeenpanon menetelmiä ja välineitä.   

Tiimin tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • Kestävän kasvun ohjelman toimeenpanon tuki
  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanon tuki
  • Yhteiskehittämisen menetelmien sekä Innokylän työkalujen ja palveluiden kehittäminen
  • Perhekeskustoiminnan kehittäminen
  • Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan kehittäminen ja ohjaus 
  • Opiskeluhuollon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja ohjaus
  • Innokyla.fi, Lapset, nuoret ja perheet sekä NEUKO -verkkopalveluiden ylläpito ja kehittäminen 
  • Suun terveydenhuollon kehittäminen 
  • Kansalliset asiakaspalautekyselyt 

Yhteystiedot

Niina Peränen
tiimipäällikkö
puh. 029 524 8046
[email protected]

Nina Hirsimäki
assistentti
puh. 029 524 7833
[email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Palvelujärjestelmän kehittäminen (HYPE)
PL 30
00271 Helsinki