Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavia järjestäjiä ja kuntia vaikuttavien ja yhdenvertaisten palvelujen järjestämisessä vertaiskehittämisen, arvioinnin ja tiedolla johtamisen keinoin.

Yksikkö seuraa ja arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä tuottaa hyvinvointi- ja terveystietoa alueellisen ja kansallisen suunnittelun, kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. 

Yksikön tehtäviin kuuluvat mm.

  • Tulevaisuuden sote-keskus ja Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmien toimeenpanon tuki 
  • RAI (Resident Assessment Instrument) -välineistön käyttöönotto ja sitä tukeva vertaiskehittäminen 
  • TOIMIA-verkosto
  • kouluterveyskysely 
  • TEA-viisari 
  • FinLapset-rekisteri 
  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän arviointitehtävät 

Yksikköön kuuluvat tiimit

Yhteystiedot

Anu Niemi Asiantuntemus
palvelujärjestelmäjohtaja
puh. 029 524 7296
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki