Toimintakyky ja palvelutarpeet

Toimintakyky ja palvelutarpeet

Tiimi ylläpitää ja kehittää toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arviointia luotettavilla ja yhtenäisillä arviointivälineillä, kehittää arviointitiedon jalostamista vertailutiedoksi ja edistää vertailutiedon käyttöä tiedolla johtamisessa. Tiimi tukee toimintakyvyn tietorakenteiden ja rakenteisen kirjaamisen käyttöönottoa. Tiimi edistää tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialalla.     

Tiimin tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • RAI-välineistön ylläpito, kehittäminen ja käytön tuki Suomessa
  • RAI-vertailutiedon tuottaminen ja RAI-verkoston ylläpitäminen
  • RAI-vertailukehittäminen ja tutkimus
  • TOIMIA-verkoston koordinointi 
  • TOIMIA-tietokannan sisällöntuotto
  • Toimintakyvyn rakenteisen kirjaamisen kehittäminen
  • Teknologia ikäihmisen kotona asumisen tukena (KATI) -ohjelman koordinointi

Yhteystiedot

Satu Havulinna
tiimipäällikkö
puh. 029 524 8434
[email protected]

Maria Nikander
assistentti
puh. 029 524 8458
[email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Toimintakyky ja palvelutarpeet (HYPI)
PL 30
00271 Helsinki