Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen

Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen

Virkanimike: Yilääkäri (vastaava ylilääkäri)
Puh: +029 524 7072
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • oikeuspsykiatria, mielentilatutkimus, valvonta-aika, oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta, alaan liittyvä lainsäädäntö
 • liikehäiriöt, keskushermoston kliinisen neurofysiologian alan tutkimus (TMS, EEG ym.)
 • mielenterveys- ja päihdehäiriöt

Päätehtävät

 • oikeuspsykiatrian tehtäväalueen ylilääkäri, oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan esittelijä
 • tiiminvetäjä, yksikön 1. varapäällikkö

Koulutus

 • 2014, Lääketieteen tohtori, psykiatria, Helsingin yliopisto
 • 2012, Sosiaali- ja terveydenhuollon ylemmän johdon johtamisen koulutus (eMBA), Tampereen teknillinen korkeakoulu/yliopiston täydennyskoulutuskeskus (Edutech)
 • 2002, Alaikäisten oikeuspsykiatrian täydennyskoulutus Tampereen teknillinen korkeakoulu/yliopiston täydennyskoulutuskeskus (Edutech)
 • 2002, Oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1998, Psykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1990, Laillistettu lääkäri, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Helsinki
 • 1990, Lääkärin tutkinto, Göttingenin yliopisto, Saksa (BRD)

Työkokemus

 • 2017-,  Asiantuntijajäsen, psykiatria, Helsingin hallinto-oikeus
 • 2015-, THL , oikeuspsykiatrian tiiminvetäjä, varapäällikkö
 • 2014-, THL, oikeuspsykiatria, ylilääkäri
 • 2013-2014, Sosiaali –ja terveystoimi Raasepori, hallintoylilääkäri
 • 2012-2013, THL, oikeuspsykiatrian ylilääkäri
 • 2005-2012, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta, Oikeuspsykiatrista asiantuntemusta edustava varajäsen,
 • 2004-2012, Espoon kaupungin Sosiaali-ja terveystoimi, Mielenterveys –ja päihdepalvelujen  päällikkö
 • 1999-2004, Vankeinhoitolaitos/Rikosseuraamuslaitos, Helsingin /Vantaan vankilan psykiatrinen sairaala, ylilääkäri
 • 1998-2000, HUS, Lapinlahden sairaala, mielentilatutkimusosasto, oikeuspsykiatriaan erikoistuva lääkäri, vs.osastonlääkäri
 • 1991-1998, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Tammiharjun sairaala ja poliklinikka (aikuisten suljettu ja avoin osasto, nuorisopsykiatria, psykogeriatria, poliklinikka, kliininen neurofysiologia) orientoivan vaiheen lääkäri/ psykiatriaan erikoistuva lääkäri/ vs. osastonlääkäri

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (hyvä)
 • saksa (hyvä)
 • espanja (alkeet)

Käynnissä olevat projektit

 • 2017 alkanut Itsemääräämisoikeuslakia ja mielenterveys –ja päihdehuoltolain uudistusta valmisteleva työryhmä
 • Oikeuspsykiatrian sähköinen tiedonhallinta-projekti
 • Valtion palveluiden sähköisen kehittämisen yhteistyöryhmä
 • TEAS-hanke 1/2019-6/2020/Mielentilatutkimusten väheneminen ja väkivaltarikollisten psykiatrinen hoito LIITE

Edustukset

 • 2018-2020, Elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijaryhmän pysyvä jäsen
 • 2018 – 2020, Rikostentorjuntaneuvosto, THL:n edustaja
 • 2018 -2020

Julkaisuja

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit ja muut lehtiartikkelit

 • Manderbacka K, Arffman M, Suvisaari J, Ahlgren-Rimpiläinen A, Lumme S, Keskimäki I, Pukkala E. The effect of stage, comorbidities and treatment on survival among cancer patients with or without mental illness. The British Journal of Psychiatry. 1-6. doi: 10.1192/bjp.bp.117.198952.
 • Manderbacka K, Arffman M, Lumme S, Suvisaari J, Keskimäki I, Ahlgrén-Rimpiläinen A, Pukkala E. The effect of history of severe mental illness on mortality in colorectal cancer cases: a register-based cohort study. Published online: 24 Jan 2018.
 • Joelsson Petteri, Puusa Marika, Ahlgrén-Rimpiläinen Aulikki. Sarjamurhaaja psykiatrisesta näkökulmasta. Duodecim. Hyväksytty julkaistavaksi.
 • ym.

Lehtiartikkelit

 • Ahlgrén Aulikki, Sailas Eila (2000). Nuorten rikoksentekijöiden mielenterveys (Mental Health of Juvenile Offenders). Uusi Kriminaalihuolto, Volume 17, number 2, ArticleID 2535. Library of the Prison Administration, Vantaa, Finland.
 • Rautanen M, Brotherus L, Niinistö K, Soukkanen M, Ahlgrén-Rimpiläinen A. Oikeuspsykiatrinen potilas on matkalla avohoitoon. Lääkärilehti, 49/2015 vsk 70. s.3394-3398. 
 • Ahlgrén-Rimpiläinen Aulikki & Puusa Marika. Syyntakeisuuden ja hoidontarpeen arviointi mielentilatutkimuksessa. Haaste 2/2018.Sivut 7-11. ISSN 1458-2759. 
 • ym.

Tilastojulkaisut

THL Oikeuspsykiatrian tehtäväalueen tilastot 

Työraportit

 • Sakon muuntorangaistuksen järjestäminen 2003:11.
 • Vankien terveydenhuollon kehittäminen 1/2003. (pdf 408 kt)
 • Espoon kaupungin mielenterveys –ja päihdeohjelma 2007-2015 ”Selvästi edellä Espoossa - hyvinvointia edistetään yhdessä toimien”.
 • Psykiatrisen sairaalahoidon pakon käytön vähentäminen ja turvallisuuden lisääntyminen hoidossa. 
 • THL:n lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle koskien (HE 268/2016 vp) hallituksen esitystä yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi 2015, THL julkaisu: Valvonta-aikaa koskeva suositus.
 • 2011 ja 2018, Päivitykset; Opas mielentilatutkimusta ja vaarallisuudenarviointia varten.
 • ym.

Kansainvälinen osallistuminen

 • 2006 –, Ulkopuolinen asiantuntija, oikeuspsykiatria, Sosiaalihallitus, Ruotsi (vetenskaplig råd, Socialstyrelse, Sverige)