Marjatta Kekkonen

Erikoistutkija Marjatta Kekkonen.

Virkanimike: erikoistutkija
Puh: 029 524 7401
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut
 • Lapsiperheiden osallisuus, voimavarat ja tuki 
 • Haavoittuvissa elämäntilanteissa elävien lasten ja perheiden interventiot

Päätehtävät

 • Perhekeskuksen avoimen kohtaamispaikkatoimintamallin kehittäminen 
 • Icehearts -pitkittäistutkimus (2015-2028)
 • Nuorten elinolot -vuosikirjan toimitustyö
 • Yhteisvanhemmuuteen oppimassa -tutkimusprojekti (2019 -2023) /Jyväskylän yliopisto & Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Koulutus

 • 2012, Filosofian tohtori FT (varhaiskasvatus), Tampereen yliopisto, 2012
 • 2016, Tuotekehitystyön EAT – Tiedon ja palvelujen tuotteistaminen, Stadia, 2016
 • 2015, Certified Practitioner of Psychodrama, CP, Helsingin psykodraamainstituutti, 2015
 • 1989, Valtiotieteen maisteri, (sosiaalipolitiikka) Helsingin yliopisto, 1989

Työkokemus

 • 2018 - erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2012 - 2017 erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2009 - 2011 erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 2003 - 2008 projektisuunnittelija, Stakes

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (tyydyttävä)

Käynnissä olevat projektit

 • Erasmus+ Increasing Accessibility of integrated ECEC-services to Support all families with young children' (IAS)  (2018 – 2021)
 • Yhteisvanhemmuuteen oppimassa (2019 -2023) /JY ja JAMK
 • Icehearts -pitkittäistutkimus (2015 -2028) 
 • Nuorten elinolot -vuosikirjan toimitus 2021 -2022 

Sidonnaisuudet

 • Adoptiolautakunnan varajäsen 
 • Ihmeelliset vuodet Iceheartsissa – tutkimushanke, ohjausryhmän jäsen
 • LapsetSIB  -koordinaatioryhmän jäsen 
 • Nuorten elinolot -kirjan toimitusneuvoston jäsen

Viimeisimpiä julkaisuja

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue. Tuloksia THL:n pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 3/2020. THL. 

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts -lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. THL. 

Haavanlammi, M, Appelqvist-Schmidlechner, K, Kekkonen, M, Ruiz-Ariza, A, Fröjd S (2020) Sports participation for mental health promotion among socially vulnerable youth: a study protocol. European Journal of Public Health, Volume 30, Issue Supplement 5, September 2020, ckaa166.1040

Pelkonen, Marjaana; Hastrup, Arja; Normia-Ahlsten, Leena; Halme, Nina; Kekkonen, Marjatta; Kiviruusu, Olli; Liukko, Eeva; Lämsä, Riikka (2020) Perhekeskukset Suomessa 2019: Kehittämisen tilanne ja työn jatkuminen.  Työpaperi 6/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kekkonen, Marjatta (2019) Kohtaamispaikka perhekeskuksessa. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Kekkonen, Marjatta; Appelqvist-Schmidlechner, Kaija; Sarparanta, Tuomas (2018) Icehearts koulun kumppanina. Teoksessa: Gissler, Mika; Kekkonen, Marjatta; Känkänen, Päivi (toim.) (2018) Nuoret palvelujen pauloissa – Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 

Kekkonen, Marjatta; Känkänen, Päivi; Gissler, Mika (2018) Tieto nuorten asiakaskokemuksista ja palveluiden käytöstä – liian tärkeää hukattavaksi. Teoksessa: Gissler, Mika; Kekkonen, Marjatta; Känkänen, Päivi (toim.) (2018) Nuoret palvelujen pauloissa – Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 

Gissler, Mika; Kekkonen, Marjatta; Känkänen, Päivi (toim.) (2018) Nuoret palvelujen pauloissa – Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.