Osallisuuden tutkimus ja edistäminen

Osallisuuden tutkimus ja edistäminen -tiimi

  • tuottaa tietoa väestöryhmien osallisuuden kokemuksista ja niiden yhteyksistä erilaisiin tekijöihin (esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin, kulttuuriin, turvallisuuteen, aktiivisuuteen ja köyhyyteen). Tietoa tuotetaan tutkimuksen ja yhteiskehittämisen keinoin.
  • kehittää osallisuutta vahvistavia toimintamalleja sekä edistämme toimintakulttuurin muutosta asiakastyössä, johtamisessa ja päätöksenteossa. 
  • tutkii käytössä olevien toimintamallien vaikuttavuutta.
  • edistää hyväksi todennettujen mallien leviämistä ja käyttöönottoa palveluissa ja päätöksenteossa, kansalaisyhteiskunnassa, kunnissa ja alueilla. 

Tiimin hankkeet ja toiminnot

  • Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio (2023–2026), rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
  • Icehearts-pitkittäistutkimus (2015–2028) toteutetaan THL:n yhdenvertaisuusyksikössä mielenterveys- ja osallisuuden tutkimus ja edistäminen -tiimien yhteishankkeena.
  • Perhekeskuksen kohtaamispaikka -toimintamallin kehittäminen

Päättyneet hankkeet ja toiminnot:

  • Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (2014–2023) yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa, rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Nuorten elinolot -vuosikirjan 2022 toimittaminen ja julkaiseminen

Henkilöstö

Anna Keto-Tokoi, tiimipäällikkö, hankejohtaja
Misha Henriksson, erikoissuunnittelija | Asiantuntemus
Anna-Maria Isola, johtava tutkija
Marjatta Kekkonen, erikoistutkija | Asiantuntemus
Minna Kukkonen, erikoissuunnittelija
Lars Leemann, tutkija
Erika Mäntylä, erikoissuunnittelija
Marko Nousiainen, erikoistutkija
Taina Schneider, kehittämispäällikkö, väitöskirjatutkija
Salla Valtari, kehittämispäällikkö
Lotta Virrankari, tutkija

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected].

Yhteystiedot

Anna Keto-Tokoi
tiimipäällikkö, Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaation hankejohtaja
puh. 029 524 7074
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhdenvertaisuusyksikkö
Osallisuuden tutkimus ja edistäminen -tiimi
PL 30
00271 Helsinki