Hannu Kiviranta

Syntymävuosi: 1965
Virkanimike: tutkimusprofessori
Puh: 029 524 6361
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Siirryin koronapandemian alettua pandemian torjuntatöihin ja sitä kautta vetämään infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikköä. Tällä hetkellä minua työllistävät myös valmius- ja varautumisasiat CBRNE-kokonaisuudessa.

Ennen pandemiaa keskityin tutkimaan ihmisten altistumista pysyville haitallisille orgaanisille yhdisteille, jotka esiintyvät ympäristössä. Selvitämme, kuinka iso riskitekijä kemikaalit ovat eri terveyshaittojen, kuten lihavuuden, diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien tai neurologisten häiriöiden, osalta.

Tutkimuksemme tuottaa tietoa sekä kansalaisille heidän altistumisestaan kemikaaleille että päätöksentekijöille lainsäädännöllisten keinojen luomiselle altistumisen rajoittamiseksi.

Esimerkiksi äidinmaidon haitta-ainetutkimuksilla olemme pystyneet osoittamaan tiettyjen yhdisteiden pitoisuuksien laskun viimeisten 40 vuoden aikana ja siten edistämään äidinmaidon käyttöä vastasyntyneen parhaana ravintona.

Tutkijana minua inspiroivat toimintaympäristön monimuotoisuus ja yllätyksellisyys sekä uusien asioiden nousu ajankohtaisiksi aiheiksi.

Asiantuntemus

 • varautuminen ja valmius (CBRNE)
 • infektiotautien torjunta
 • altistuminen ympäristöperäisille haitta-aineille ja muille elinympäristön kemikaaleille
 • kemikaalien terveysvaikutukset, terveysriskit ja riskinarviointi
 • riskiviestintä

Päätehtävät

 • infektiotautien torjuntaan ja rokotuksiin liittyvät tehtävät
 • valmius- ja varautumistehtävät

Koulutus

 • 2008, dosentti (kemikaalialtistumisen arviointi), Kuopion yliopisto
 • 2005, FT, ympäristötieteet, Kuopion yliopisto

Muu lisäkoulutus

2012, johtamisen erikoistutkinto (JET), Haaga-Helia AMK

Käynnissä olevat projektit

 • 2020–2023, Ympäristömyrkyt äidinmaidossa -tutkimuksessa selvitetään suomalaisten äitien ja lasten altistumista ympäristömyrkyille mittaamalla terveydelle haitallisia kemikaaleja äidinmaidosta.
 • Mukana useissa pienemmissä hankkeissa, joissa tutkitaan ympäristöperäisten haitta-aineiden terveysriskejä.

Julkaisuja

ORCID iD: 0000-0002-7168-1611

Lisätietoa verkossa