Juha Pekkanen

Virkanimike: tutkimusprofessori          
Puh: 029 524 6368
Sähköposti: juha.pekkanen(at)helsinki.fi

Sisäilmaongelmat ovat Suomessa suuri puheenaihe. Tuon tähän keskusteluun tutkittua tietoa – olen mukana tutkimassa koettuun sisäilman laatuun ja oireiluun vaikuttavia tekijöitä. Olen keskeisesti panemassa toimeen THL:n koordinoimaa Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmaa 2018–2028. Siihen haluan panostaa vahvasti.

Tärkein tutkimuskohteeni on kotien ja koulujen kosteusvaurioiden terveysvaikutukset, sisäilman mikrobien haitalliset ja hyödylliset vaikutukset sekä yleensä astman ja allergioiden riskitekijät. THL:n Kuopion-tiimi onkin noussut ympäristön mikrobeissa kovimpien asiantuntijoiden joukkoon.

Hankkeissa tähdätään astman ja allergioiden sekä sisäilmaongelmien ehkäisyyn. Olemme myös kehittäneet kyselyn kouluille sisäilmaongelmista.

Tutkimuksessa uudet DNA:han perustuvat mikrobimääritysmenetelmät ovat mielenkiintoisia. Haluamme myös ymmärtää muita oireiluun vaikuttavia tekijöitä kuin sisäilman epäpuhtaudet.

Asiantuntemus

  • kansanterveys, erityisesti ympäristön vaikutus
  • sisäympäristöt ja hyvinvointi
  • ympäristön mikrobit
  • astma, allergia
  • riskinarviointi

Päätehtävät

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028

Koulutus

1984, LL, Helsingin yliopisto

Työkokemus

2014 alkaen: professori, Kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto