Anne Hyvärinen

Anne Hyvärinen, tutkimusprofessori, THL

Virkanimike: Tutkimusprofessori
Puh: 029 524 6364
Sähköposti: [email protected]
Lisätietoa verkossa: Twitter @AnneHyvarinen, LinkedIn

Ryhmä, jossa työskentelen, on suomalaisen ja jopa kansainvälisen sisäilmatutkimuksen kärjessä. Tutkimme rakennusten mikrobiomia ja sen haitallisia ja hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Uuden sukupolven sekventointimenetelmien avulla selvitämme erityisesti kosteusvaurioihin liittyvän mikrobiston erityispiirteitä sekä mikrobien toksisia metaboliitteja.

Suomen Akatemian yhteishankkeessa pyrimme tunnistamaan siivouksen aiheuttamaa altistumista kemiallisille ja mikrobiologisille epäpuhtauksille ja ilmanvaihdon merkitystä altistumisen vähentämisessä sekä siivouskemikaalialtistumisen yhteyttä raportoituun oireiluun. 

Työmme kehittää mikrobiologisen altistumisen arviointimenetelmiä ja terveydellisen riskin arviointia ja vaikuttaa vahvasti viranomaisille annettuihin käytännön ohjeistuksiin ja toimintatapoihin.

Sisäilmaongelmat ovat iso yhteiskunnallinen ongelma ja vaikutan vahvasti suomalaiseen keskusteluun tällä saralla. Koordinoimme kansallista sisäilma- ja terveysohjelmaa, jonka tavoitteena on kymmenen vuoden aikana tarjota uusia keinoja ja lähestymistapoja vähentää ja ehkäistä sisäilman aiheuttamia terveyshaittoja sekä kehittää niiden hoitoa.

Asiantuntemus

 • Kosteus- ja homevauriot 
 • Sisäilma – altistumisen arviointi ja terveyshaitat
 • Asumisterveystutkimusmenetelmät (mikrobiologiset menetelmät)

Päätehtävät

 • Ympäristöterveysyksikön päällikkö
 • Kosteus- ja homevaurioihin ja sisäilmaongelmiin liittyvä asiantuntijatyö ja tutkimus

Koulutus

 • 2006, Dosentti (Mikrobiologinen ympäristöterveys), Kuopion yliopisto
 • 2002, FT, Ympäristötieteet, Kuopion yliopisto

Muu lisäkoulutus 

 • 2011-2013, Johtamisen erikoistutkinto (JET), Haaga-Helia AMK

Käynnissä olevat projektit

 • Sisäilmasta kärsivien auttaminen ja tukeminen (SisäTuki)
 • Terveet tilat 2028
 • Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU)
 • Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa (SisäPri)
 • Vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja järjestäminen asumisterveystutkimuksissa (Vertti)
 • Siivousmenetelmien kehittäminen haitallisen kemiallisen ja mikrobiologisen altistumisen Vähentämiseksi koulurakennuksissa (CleanSchool)
 • Hiukkaset, mikrobit ja kemikaalit – ilmanpuhdistimien vaikutukset altistumiseen kouluissa (HiMiKKo)
 • 2016–2020 Rakennuksen kosteusvaurion vaikutus sisäympäristön mikrobiomiin ja altistumisen vaikutukset keuhkokudoksessa (Remedial)
 • 2016–2020 Towards a health promoting indoor microbiome (The PROBIOM consortium)
 • Mikrobialtistuminen kosteusvaurioituneissa kouluissa – työterveysriski opettajille (MIKOKO1-2) 

Edustukset

 • Sisäilmayhdistys, hallituksen jäsen