Aineistot ja analytiikka

Aineistot ja analytiikka -yksikkö edistää tietovarantojen monipuolista hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta.

Yksikön palvelut ja tehtävät:

 • tuottaa ja kehittää raportointia, analytiikkaa ja poimintoja sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannoista
 • ylläpitää ja julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon tietorakenteet, luokitukset ja sanastot 
 • koordinoi THL:n aineistojen metatietokuvauksia ja kehittää metatiedon hallintaa
 • kerää ja säilyttää THL:n kysely-, terveystarkastus- ja rekisteriaineistoja, koordinoi THL:n tiedonhankinnan ja -käsittelyn kokonaisuutta sekä kehittää siihen liittyviä menetelmiä
 • koordinoi ja kehittää avoimen datan rajapintoja ja palveluita
 • tukee THL:n aineistojen elinkaaren hallintaa, aktiivi- ja pitkäaikaissäilytystä sekä tiedonohjausta
 • tekee yhteistyötä FINBB:n sekä Findatan kanssa
 • edistää ja harjoittaa erityisesti rekistereitä hyödyntävää tutkimusta ja menetelmäkehitystä

Yksikköön kuuluvat tiimit

 • Tietoarkkitehtuuri
 • Tiedonkeruu
 • Analytiikka
 • Raportointi

Yhteystiedot

Jan Magnusson
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 7465
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Aineistot ja analytiikka -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki