Käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus (CUBE)

Käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus CUBE:ssa (Cultural, Behavioral and Media Insights Centre) tutkitaan ja kehitetään tiedolla vaikuttamista ajassa, jossa kansalaisten käsitykset ja asenteet sekä digitalisoituvan mediayhteiskunnan ilmiöt , kuten virheellisen- ja harhaanjohtavan sekä polarisoituneen informaation leviäminen, vaikuttavat merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin.

Käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus CUBEssa:

  • tutkitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja siihen liittyviä politiikkatoimia
  • tutkitaan mediaympäristön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien käsitysten rakentumisessa ja leviämisessä 
  • tuotetaan tietoa ja ymmärrystä ihmisten käyttäytymiseen, käsityksiin ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä
  • kehitetään ja seurataan vaikuttavampia ja kestävämpiä toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
  • tarjotaan käyttäytymistieteellistä ja kulttuuris-yhteiskunnallista erityisosaamista  terveystutkimuksen hankkeille
  • seurataan ja edistetään tutkimusperusteisen tiedon ja viestinnän vaikuttavuutta.

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Tutkimukseen perustuvan tiedon avulla pyritään edistämään hyvinvointia ja terveyttä tukevia valintoja eri väestöryhmissä sekä vahvistamaan aiheeseen liittyvää tutkimusperustaista päätöksentekoa.  

Käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus CUBE sijoittuu THL:n Viestintä ja vaikuttaminen -yksikköön ja toimii horisontaalisena kumppanina THL:n asiantuntija- ja tutkimustyössä.

CUBE on laajalti verkottunut ja toimii aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma (englanniksi)

Tuukka Tammi
tutkimusohjelmajohtaja
puh. 029 524 8717
[email protected]

Postiosoite:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Viestintä ja vaikuttaminen -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki