Informaatiohyvinvointia etsimässä: demokratia, osallisuus ja hyvinvointi informaatioyhteiskunnassa

Kesto:

1.1.2024–30.6.2025

Vastuuyksikkö:

Käyttäytymisen ja viestinnän osaamiskeskus CUBE

Hankkeessa tarkastellaan informaation ja hyvinvoinnin suhdetta ja tutkitaan sen yhteyttä demokratiaan ja ihmisten yhteiskunnalliseen toimijuuteen digitalisoituvassa mediayhteiskunnassa. Hankkeessa määritellään informaatiohyvinvoinnin käsite ja jalkautetaan se tutkijoille, päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja viestinnän ammattilaisille.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia informaation ja hyvinvoinnin suhdetta ja määritellä tätä kuvaava informaatiohyvinvoinnin käsite. Käsitettä käytetään selventämään kansalaisten hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä demokratian kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä nykyisessä ja tulevassa tietoyhteiskunnassa.

Tavoitteena on luoda päättäjille ja muille julkisille toimijoille ehdotuksia toimista, jotka vahvistavat kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä demokratiaa tietoyhteiskunnassa. 

Hankkeessa tarkastellaan informaatiohyvinvointia tieteellisenä käsitteenä, jota voidaan soveltaa monialaisesti yhteiskuntatieteellisessä terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa.

Toteutus

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä määritellään informaatiohyvinvoinnin käsite kirjallisuuskatsauksen ja käsitetutkimuksen pohjalta. Toisessa vaiheessa kerätään tutkimusaineistoa ja jatketaan käsitteen määrittelyä. Käsitettä testataan sidosryhmien kanssa. Lisäksi järjestetään väestökysely, jolla selvitetään kansalaisnäkökulmia ja kansalaisten kokemuksia liittyen informaatiohyvinvointiin. Viimeisessä vaiheessa käsite jalkautetaan sidosryhmille.

Yhteistyökumppanit

Sitra

Rahoitus

Sitra, THL

Yhteystiedot 

Minttu Tikka
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7879
[email protected]

Jonas Sivelä
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7086
[email protected]