Tilastojen laatu ja periaatteet

THL on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta sekä yksi Suomen 12 virallisen tilaston tuottajasta (SVT). Kaikki THL:n tilastot täyttävät Suomen virallisen tilaston laatukriteerit, jotka perustuvat Euroopan tilastojärjestelmän laatukriteereihin. Kriteerien tarkoitus on kehittää ja ylläpitää tilastojen käytettävyyttä yhteiskunnan tietotarpeisiin. 

Tilastotoiminnan kehittämistä ja jakelua ohjaavat

  • ammatillinen riippumattomuus
  • puolueettomuus
  • objektiivisuus
  • luotettavuus
  • tietosuoja ja tietoturva
  • kustannustehokkuus.

Kansallisen tilastotoiminnan periaatteet nojaavat seuraaviin kansainvälisiin asiakirjoihin: 

THL osallistuu tilastojen laatutyöhön Suomessa, jota koordinoi Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta.