Tilasto- ja analyysipalvelut

THL:n tilasto- ja analyysipalvelujen tilaaminen on keskitetty Tietolupaviranomainen Findataan 1.1.2023 alkaen. Findatasta voi hakea toisiolain mukaisesti anonymisoituja tilastotaulukoita THL:n aineistoista. Tiedot eivät sisällä henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja. Ennen tilastotaulukon luovuttamista asiakkaalle tiedot anonymisoidaan Findatan anonymisointiperiaatteiden mukaisesti.

Palvelun hinnoittelu määräytyy Findatan hinnaston ja käytetyn työajan perusteella.

Lue lisää tietopyynnöistä Findatan verkkosivuilta.
Findatan verkkosivuille

THL:n tilastojen sisältövastuuhenkilöt vastaavat tarvittaessa tilastojen tulkintaan ja käyttöön liittyviin kysymyksiin. Yhteystiedot ilmoitetaan kunkin tilastoraportin yhteydessä.
Tilastot aiheittain

Lisätietoja

Antti Tuomi-Nikula
tiimipäällikkö
puh. 029 524 8645
sähköposti: [email protected]

THL:n viestintä

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16 ja heinäkuussa arkisin klo 9–15.

Puh. 029 524 6161

Sähköposti: info(at)thl.fi

Viestinnän yhteystiedot

Muualla verkossa

 

Fingenious-logo

Fingenious-ekosysteemi (englanniksi)
Fingenious tarjoaa yhden luukun näkymän terveysdatan analytiikkapalveluihin Suomessa