Avoin data

THL tarjoaa tuottamaansa ja kokoamaansa tietoa avoimesti ja edistää sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen laaja-alaista käyttöä.

Avoimena datana julkaistavat tiedot eivät sisällä henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja. Dataa avattaessa siitä poistetaan kaikki suorat tunnistetiedot.

Avoimena datana saatavana olevat tiedot

Avoimena datana saatavissa olevat aineistot aihealueittain. 

Uusimmat avoimena datana saatavissa olevat tiedot

Kaikki avoimena datana olevat tiedot

THL:n avoimen datan esittelyä hackathonissa. Ultrahack 2016: THL:n avoimen datan haaste

Erikoissairaanhoito

Potilaat ja hoitojaksot

Somaattinen erikoissairaanhoito alueittain (sairaanhoitopiiri)
Somaattinen erikoissairaanhoito alueittain (maakunta)
Psykiatrinen erikoissairaanhoito alueittain (sairaanhoitopiiri)
Lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito alueittain (sairaanhoitopiiri)

Lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito palveluntuottajittain 

Toimenpiteet

Toimenpiteiden lukumäärä vuosittain
Toimenpiteiden lukumäärä palveluntuottajittain

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Jonotilanne
Jonotilanne, jonoryhmät
Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Lisätietoja aineistosta

Perusterveydenhuolto

Pikaraportit

Käynnit viikoittain ja kuukausittain
Käyntisyyt ja niiden kirjausasteet kuukausittain
Toimenpiteet ja niiden kirjausasteet kuukausittain
Akuutti hengitystieinfektio (influenssa ja muut virukset)

Lisätietoja aineistosta

Terveydenhuollon avohoidon käynnit

Käynnit hyvinvointialueittain ja kunnittain
Käynnit palveluntuottajittain
Käynnit ikäryhmittäin, sukupuolittain ja hyvinvointialueittain
Suun terveydenhuollon käynnit alueittain ja palveluntuottajittain

Terveydenhuollon avohoidon diagnoosit ja käyntisyyt

ICD–10-diagnoosit kunnittain ja hyvinvointialueittain
ICD–10-diagnoosit ikäryhmittäin ja sukupuolittain hyvinvointialueilla
Työterveyshuollon ICD–10-diagnoosit palveluntuottajittain
ICPC–2-käyntisyyt kunnittain ja hyvinvointialueittain
ICPC–2-käyntisyyt ikäryhmittäin ja sukupuolittain hyvinvointialueilla
Työterveyshuollon ICPC–2-käyntisyyt palveluntuottajittain

Lisätietoja aineistosta

Terveydenhuollon avohoidon toimenpiteet

Toimenpiteet hyvinvointialueittain ja kunnittain
Toimenpiteet ikäryhmittäin ja sukupuolittain hyvinvointialueilla
Työterveyshuollon toimenpiteet palveluntuottajittain

Terveydenhuollon avohoidon jatkohoito

Terveydenhuollon avohoidon jatkohoitotiedot hyvinvointialueittain
Terveydenhuollon avohoidon jatkohoitotiedot palveluntuottajittain

Lisätietoja aineistosta

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy

Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon 14 vuorokauden kuluessa

Perusterveydenhuollon lääkärin jatkohoito seitsemän vuorokauden kuluessa

Hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon kolmen kuukauden kuluessa

Hoitoonpääsyn enimmäisajan toteutuminen suun terveydenhuollossa

Hammaslääkärin jatkohoidon toteutuminen 4 viikon kuluessa ensimmäisestä hoitoonpääsykäynnistä

TULOSSA: Hammaslääkärin jatkohoidon toteutuminen 4 (3) kuukauden kuluessa ensimmäisestä hoidon tarpeen arvioinnista.

 • Tilastotietokanta ja tiedostolataus
 • Ohjelmointirajapinta

Erikoishammaslääkärin hoitoonpääsyn toteutuminen kolmen kuukauden kuluessa

Lisätietoja aineistosta

Terveystarkastukset 

Laajat terveystarkastukset äitiysneuvolassa

Määräaikaiset terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa 

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Lasten ja nuorten laajat tarkastukset lääkärillä

Suun terveydenhuollon terveystarkastukset

Lisätietoja aineistosta

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskelijoiden käyttämät palvelut terveyskeskuksessa

Toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelukokonaisuus

Opiskeluterveydenhuollon palvelukokonaisuus ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Lisätietoja aineistosta

Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet

Synnytyskivun lievitys

Vastasyntyneet

Vastasyntyneet alueittain
Vastasyntyneet sairaaloittain

Lisätietoja aineistosta

Lääkehoito ja raskaus

Raskaana olevien lääkekorvausoikeudet

Raskaana olevien yleisimmät lääkekorvausoikeudet

Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö

Lisätietoja aineistosta

Hedelmöityshoidot

Hedelmöityshoidot, koko maa

Lisätietoja aineistosta

Raskaudenkeskeytykset

Raskaudenkeskeytykset, koko maa

Raskaudenkeskeytykset, sairaanhoitopiirit

Lisätietoja aineistosta

Steriloinnit

Steriloinnit, koko maa

Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin

Lisätietoja aineistosta

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten kasvutiedot

Lisätietoja aineistosta

Lastensuojelu

Lastensuojelun määräaikojen seuranta

Lisätietoja aineistosta

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki, ennakkotiedot

Lisätietoja aineistosta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Lisätietoja aineistosta

Kotihoito

Kotihoidon käynnit palveluntuottajittain

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat

Lisätietoja aineistosta

Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokanta

Lisätietoja aineistosta

Tartuntataudit

Valtakunnallisessa tartuntatautirekisterissä on ajantasaisia tietoja eri infektiotautien esiintymisestä alueellisesti ja ajallisesti.

Lisätietoja aineistosta

Influenssa

Borrelioosi 

Invasiivisen pneumokokkitaudin ilmaantuvuus Suomessa

Lisätietoja aineistosta

Rokotukset

Rokotusrekisteriin vastaanotetut rokotukset 

Lasten rokotuskattavuus

65 vuotta täyttäneiden influenssarokotuskattavuus

6 kk–6-vuotiaiden lasten influenssarokotuskattavuus

Lisätietoja aineistosta

Lonkka- ja polviproteesileikkaukset

Tekonivelrekisteri

Lisätietoja aineistosta

Ympäristöterveys: Tietokanta kalan sisältämistä haitta-aineista

Kalan sisältämät haitta-aineet kalalajeittain

Lisätietoja aineistosta

Terveyden ja hyvinvoinnin tilastotiedot (Sotkanet)

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet sisältää tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Kaikki Sotkanetin tiedot ovat saatavissa avoimena datana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Käyttöohje Sotkanet-palvelun REST-rajapinnan käyttöön

Sotkanetin tiedot aihealueittain

Lisätietoa Sotkanetistä

Terveyden edistämisen kunnittaiset vertailutiedot (TEAviisari)

TEAviisariin on koottu vertailutietoa kuntien terveydenedistämisaktiivisuudesta. Koulu-/oppilaitoskohtaisten tietojen julkaisusta sovittava erikseen aineiston omistajien kanssa.

TEAviisarin mittarit aihealueittain

Terveydenedistämisaktiivisuuden mittarit
Kuntajohdon mittarit
Perusopetuksen mittarit
Lukiokoulutuksen mittarit
Ammatillisen koulutuksen mittarit
Liikunnan mittarit
Perusterveydenhuollon mittarit
Kulttuurin mittarit

Lisätietoa TEAviisarista

Julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot

Lisätietoa SOTE-organisaatiorekisteristä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikat

Lisätietoa toimipaikkarekisteristä (TOPI)

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävät koodistot

Lisätietoa koodistopalvelusta

Elintarvikkeiden koostumustiedot

Lisätietoa Finelistä

Muut avoimena datana saatavat aineistot

Avoimen datan haastekilpailuissa käytetyt datasetit

Aineistoina tartuntatautirekisterin borrelioosidataa sekä Terveys 2011 -väestötutkimuksen aineistoon pohjautuvaa vertailutietoa. 

 • Missä ne punkit piilee?!
 • My Bad

Missä ne punkit piilee?!

Punkkihaaste

Miten visualisoisit borrelioosin alueellista (kunta) ja ajallista (kuukaudet/viikot) vaihtelua? 

Avointa dataa borrelioosista

Tartuntatautirekisteristä saa avoimena datana tietoja borrelioosin tapausmääristä ja ilmaantuvuudesta (tapauksia/100 000 asukasta) viikkotasolla kunnittain.
Tartuntatautirekisterin avoin data, JSON-rajapinta-esimerkkejä (pdf)

Borrelioosin alueellisista eroista

Ihoon pureutunut punkki voi tartuttaa ihmiseen borrelioosin. Borreliatartuntoja on arvioitu olevan Suomessa vähintään noin 6000 tapausta vuosittain.

Alueelliset erot ovat erittäin suuret; punkkien borreliakantajuus voi vaihdella esimerkiksi vierekkäisillä saarilla. Tartuntoja on todettu eniten Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla, mutta borrelioosia esiintyy Suomessa laajasti ja esiintymisalue kasvaa jatkuvasti punkkien levittäytyessä uusille alueille. Borrelioositartuntojen määrä on lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Borrelioosia esiintyy eniten syksyllä elo-marraskuussa.

My Bad

Terveys 2011 -väestötutkimuksen aineistoon pohjautuvaa vertailutietoa. Voit esimerkiksi verrata omia tietojasi kansallisiin keskiarvoihin: onko verenpaineeni tai kolesterolini korkeampi vai matalampi tai olenko lihavampi tai laihempi kuin ikäiseni keskimäärin.
Ultrahack 2016 hackathon, THL:n datasetti "My Bad"

Datasetin sisältö

Viisi yleistä väestötason terveysindikaattoria.

 • Painoindeksi (BMI)
 • Systolinen verenpaine ("yläpaine")
 • Diastolinen verenpainen ("alapaine")
 • Kokonaiskolesteroli
 • HDL-kolesteroli ("hyvä kolesteroli")

Tiedot sukupuolittain, iän mukaan sekä persentiileittäin.

Muuttujat

 • "ikalk" = ikäryhmä
 • "sp" (1=miehet, 2=naiset) = sukupuoli
 • "bmi" = painoindeksi
 • "systbp2" = systolinen verenpaine 
 • "diastbp2" = diastolinen verenpaine 
 • "kol" = kokonaiskolesteroli
 • "kol_hdl" = HDL-kolesteroli 
 • "Fx_plus" = Niiden samaan ikäryhmään ja sukupuoleen kuuluvien osuus, joilla on näillä indikaattoreilla tarkasteltuna sama tai korkeampi arvo. 
 •  "Fx" = Niiden samaan ikäryhmään ja sukupuoleen kuuluvien osuus, joilla on näillä indikaattoreilla tarkasteltuna sama tai matalampi arvo.

Avoimen datan lisenssi ja rajapintakuvaukset

Muiden organisaatioiden avoin data

Avoin data Tilastokeskuksessa
Avoimet tietoaineistot

Avoin data Työterveyslaitoksessa
Avoimet tietoaineistot

Open Knowledge Finland
Datan avoimuutta edistävä yhdistys

Helsinki Region Infoshare
Pääkaupunkiseudun kaupunkien avoimia tietoaineistoja

Avoindata.fi
Palveluun on koottu julkisen hallinnon avointa dataa sekä yhteentoimivuutta edistäviä työkaluja. 

Tieto tehokäyttöön - THL:n datapolitiikka

 • Datapolitiikka on tietoaineistojen tehokäyttöä edistävä johtamisen ja käytännön työskentelyn väline.
 • Datapolitiikallaan THL toteuttaa oman ja julkishallinnon strategian mukaista avoimen datan periaatetta sekä edistää sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen laaja-alaista käyttöä.
 • Tutustu THL:n datapolitiikkaan Julkarissa

Muualla verkossa

 

Fingenious logo

Fingenious-ekosysteemi (englanniksi)
Fingenious tarjoaa yhden luukun näkymän terveysdatan analytiikkapalveluihin Suomessa

Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus 
Valtioneuvoston raportti

Raportti: Datan hyödyntäminen lisää innovaatioita ja kasvua
Valtioneuvoston tiedote