Toimeentulotuki

Aiheeseen liittyvät tilastot

Toimeentulotuki vuosittain

Toimeentulotuen rekisteripohjainen vuositilasto sisältää tietoja perus-, täydentävää- tai ehkäisevää toimeentulotukea saaneista kotitalouksista ja henkilöistä hyvinvointialueittain. Tilasto sisältää lisäksi poikkileikkaustietoja marraskuun asiakkaista. Tiedot julkaistaan touko-kesäkuulla.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Tilasto sisältää hyvinvointialueilta kerättyjä tietoja toimeentulotukilakiin liittyvien lakisääteisten hyvinvointialuevelvoitteiden toteutumisesta. Velvoitteet koskevat toimeentulotukihakemusten ja niihin liittyvien lakisääteisten käsittelyaikojen sekä henkilökohtaiseen keskusteluun pääsyn määräaikojen toteutumista. Seuranta-ajanjaksoina ovat huhtikuu ja lokakuu. Tiedot julkaistaan kesäkuussa ja joulukuussa.

TILASTO- JA INDIKAATTORIPANKKI SOTKANET

Muualla verkossa