Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2024

Toimeentulotuen käsittelyajat pidentyivät verrattuna lokakuuhun 2023

Kelalle osoitettiin huhtikuussa 2024 yhteensä 215 000 perustoimeentulotuen hakemusta. Hakemusten määrä oli vuoden 2024 huhtikuussa 3,6 prosenttia suurempi kuin lokakuussa 2023. Seitsemän arkipäivän käsittelyaika ylittyi hakemuksista 5,9 prosentissa, kun vastaava luku lokakuussa 2023 oli 0,2 prosenttia.

Huhtikuussa 2024 Kela pyysi lisäselvityksiä 23,9 prosenttiin perustoimeentulotuen hakemuksista. Lisäselvitysten määrä laski 1,3 prosenttiyksiköllä. Lisäselvityspyynnöistä seitsemän arkipäivän lakisääteinen käsittelyaika ylittyi yhteensä 3,2 prosentissa, kun vastaava luku lokakuussa 2023 oli 0,3 prosenttia.

Hyvinvointialueille osoitettiin huhtikuussa 2024 yhteensä 28 000 täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusta. Hyvinvointialueille osoitettujen hakemusten määrä kasvoi 1,7 prosenttia verrattuna lokakuuhun 2023. Seitsemän arkipäivän käsittelyajan ylittäneiden hakemusten osuus nousi hyvinvointialueilla ja oli huhtikuussa 2024 yhteensä 3,1 prosenttia. Vastaava luku lokakuussa 2023 hyvinvointialueille osoitetuista hakemuksista oli 2,1 prosenttia.

Huhtikuussa 2024 hyvinvointialueet pyysivät lisäselvityksiä 11,7 prosenttiin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksista. Lisäselvityspyyntöjen määrä nousi 0,9 prosenttiyksiköllä. Hyvinvointialueiden lisäselvityspyynnöissä seitsemän arkipäivän käsittelyaika ylittyi 3,0 prosentissa pyynnöistä, kun vastaava luku lokakuussa 2023 oli 3,5 prosenttia.  

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Toimeentulotuen lakisääteisen 7 arkipäivän käsittelyn ylittäneiden hakemusten osuus kaikista hakemuksista aluehallintovirastoalueittain huhtikuussa 2024, %.

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tiedot koskevat toimeentulotukihakemusten ja kiireellisten hakemusten määriä, hakemusten ja lisäselvityspyyntöjen käsittelyaikoja, hakemuksiin vaadittavien lisäselvityspyyntöjen määriä sekä asiakkaiden mahdollisuuksia päästä henkilökohtaiseen keskusteluun sosiaalityöntekijän/ohjaajan kanssa kahden seurantakuukauden (huhtikuu ja lokakuu) ajalta.

THL kerää tiedot toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista kahdesti vuodessa. Tiedot julkaistaan kesäkuussa ja joulukuussa.

Tiedonkeruu on aloitettu vuonna 2014. Kelasta tiedonkeruu on alkanut huhtikuussa 2017 perustoimeentulotuen hakemusten käsittelyn, myöntämisen ja maksatuksen siirtyessä kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, jolloin myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tiedonkeruu siirtyi kunnista hyvinvointialueille.

Lähde

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2024
Behandlingstider för ansökningar om utkomststöd i april 2024
Processing times for social assistance applications in April 2024 

Tilastoraportti 38/2024, 14.6.2024.
Suomen virallinen tilasto, Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Samuli Pietilä
puh. 029 524 7162

Emma Tolonen
puh. 029 524 8207

sähköposti: [email protected]

Laatuseloste

Tietokanta-aineistot

Palautetta tilastosta