Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä

Kesto:

01.07.2016–30.04.2018

Vastuuyksikkö:

Tietovarantopalvelut

Muualla verkossa:

Hankkeessa kehitettiin kansallinen digitaalisten tietoaineistojen kuvausmalli ja kuvausjärjestelmä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli

 • Määritellä yhteinen kansallinen tietomalli digitaalisten tietoaineistojen muuttujatasoiseen kuvailuun
 • Kehittää aineistojen kuvaus- ja ylläpitotyökalu
 • Kuvailla valitut pilottiaineistot ja julkaista kuvaukset aineistokatalogissa.

Toteutus

Yhteishanke THL:n, Tilastokeskuksen, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD), Sitran ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken. Hanke oli Sitran Isaacus-palveluoperaattorihankkeen esituotantohanke, ja hankkeessa tehtiin yhteistyötä muiden esituotantohankkeiden kanssa.

Hankkeen kesto oli 1.7.2016 - 15.12.2017, mutta hanke sai jatkoajan 30.4.2018 saakka käyttöönottoprojektille.

Yhteistyökumppanit

 • BBMRI-verkosto / Suomen biopankit
 • CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Kansallisarkisto
 • Kela
 • Kuopion kaupunki
 • Sitra
 • THL
 • Tilastokeskus
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)
 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)

Rahoitus 

 • Sitra
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tilastokeskus.

Tuotokset

Hankkeessa kehitettiin kansallinen aineistokuvausmalli ja -järjestelmä. Lisäksi tuotettiin muuttuja- ja luokitustasoisia pilottiaineistokuvauksia usean rekisterinpitäjän aineistoista. 

 • Metatietokatalogi Aineistokatalogi julkaistiin 12.12.2017 
  Aineistokatalogiin
 • Aineistokuvausväline Aineistoeditori julkaistiin 12.12.2017
  Aineistoeditoriin
 • Aineistokatalogin pilottina julkaistiin 14.12.2016 THL:n Aineistoluettelo, joka poistettiin myöhemmin.

Yhteystiedot

Minna Liikala (18.12.2017 alkaen)
kehittämispäällikkö 
puh. 029 524 7394
sähköposti: [email protected]

Arto Vuori
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7035
sähköposti: [email protected]

Muualla verkossa

THL:n datapolitiikka
Painopisteet THL:n tietovarantojen käytön edistämiseen

Isaacus-esituotantohankkeet (Sitra)

Tilastokeskus

Tietoarkisto

Materiaalit

Kansallinen luettelo auttaa tutkijaa löytämään arvokkaat aineistot
Tietoarkisto-lehti nro 46 (3/2016), s. 26

Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä (SlideShare)
Arto Vuori
Tilastotuotanto kehittyy -seminaari 10.11.2016