Nationellt system för beskrivning av digitala datamaterial

Projektperiod:

01.07.2016–30.04.2018

Organisationsenhet:

Informationsresurser

På andra webbplatser:

I projektet utvecklades en modell och ett system för beskrivning av digitala datamaterial.

Mål

Projektet hade som mål att

 • definiera en gemensam nationell datamodell för beskrivning av digitala datamaterial på variabelnivå
 • utveckla ett verktyg för beskrivning och administration av materialen
 • beskriva valda pilotmaterial och publicera beskrivningarna i en katalog över material.

Genomförande

Projektet var ett samprojekt mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistikcentralen, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD), Sitra och andra samarbetsparter. Projektet var ett förproduktionsprojekt för Sitras projekt Serviceoperatör för välfärd Isaacus, och i projektet samarbetade man med andra förproduktionsprojekt.

Samarbetspartner

 • BBMRI-nätverket  / Biobankerna i Finland
 • CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (IT-centret för vetenskap)
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD)
 • FPA
 • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)
 • Kuopio stad
 • Riksarkivet
 • Sitra
 • Statistikcentralen
 • THL

Finansiering

 • Sitra
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • Statistikcentralen.

Resultat

Projektet utvecklade en nationell datamaterialbeskrivningsmodell och system. Dessutom togs pilotdatabeskrivningar på variabel- och klassificeringsnivå fram från data från flera registrarer.

 • Metadatakatalog Materialkatalog (Aineistokatalogi på Finska) publicerades den 12 december 2017
  Till Materialkatalog
 • Materialbeskrivningsverktyg Materialredigerare (Aineistoeditori på Finska) publicerades den 12 december 2017
  Till Materialredigerare
 • Som en pilot av metadatakatalogen publicerades THL:s Datakatalog (Aineistoluettelo på Finska) den 14 december 2016, som senare togs bort.

Kontaktinformation

Minna Liikala (fr.o.m. 18.12.2017)
Utvecklingschef
tfn 029 524 7394
e-post: [email protected]

Arto Vuori
Utvecklingschef
tfn 029 524 7035
e-post: [email protected]