Extended EHR@EU Data Space for Primary Use (Xt-EHR)

Kesto:

1.11.2023 - 30.4.2026

Vastuuyksikkö:

Tieto ja tiedon-hallinnan ohjaus

Muualla verkossa:

Projektin tavoitteena on tehostaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta potilaan hoitotilanteessa syntyvät terveystiedot olisivat yhteentoimivia ja terveysdatan vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä mahdollista ja turvallista. Terveysdatan käyttö kohdistuu potilastietojen yhteenvetoon, sähköiseen reseptiin ja lääkkeen toimittamiseen, sekä lääketieteellisten kuvien, laboratoriotutkimusten ja kotiutuskirjeiden (epikriisien) vaihtoon.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tehostaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta potilaan hoitotilanteessa syntyvät terveystiedot olisivat yhteentoimivia ja terveysdatan vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä mahdollista ja turvallista. Terveysdatan käyttö kohdistuu potilastietojen yhteenvetoon, sähköiseen reseptiin ja lääkkeen toimittamiseen, sekä lääketieteellisten kuvien, laboratoriotutkimusten ja kotiutuskirjeiden (epikriisien) vaihtoon.

Toteutus

Projektissa valmistaudutaan eurooppalaisen EHDS-lainsäädännön vaatimuksiin terveysdatan ensisijaisessa käytössä. Projekti yhteensovittaa valmisteilla olevan EHDS-lainsäädännön vaatimukset nykyisiin eHDSI-rakenteisiin (sähköisten terveyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruktuuri Euroopassa) ja sen rajat ylittäviin terveyspalveluihin. Projektissa valmistellaan esimerkiksi täytäntöönpanosäännöksiä, teknisiä määrityksiä  ja potilastietojärjestelmien vaatimustenmukaisuutta. Tämä työ vahvistaa eurooppalaisen sähköisten terveystietojen vaihtoformaatin (EEHRxF) käyttöönottoa rajat ylittävissä terveyspalveluissa.

Yhteistyökumppanit

Kypros (NeHA) toimii konsortion koordinaattorina. Konsortiossa on yhteensä 25 maata (partneria), jotka edustavat 54 eri organisaatiota. Suomesta mukana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kansaneläkelaitos.

Yhteystiedot

Heidi Peltotalo
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7340
[email protected]