Extended EHR@EU Data Space for Primary Use (Xt-EHR)

Projektperiod:

1.11.2023 - 30.4.2026

Organisationsenhet:

Information och styrning av informations-hanteringen

På andra webbplatser:

Xt-EHR-projektet stöder Europeiska kommissionens prioriterade mål "A Europe fit for the Digital Age" genom att stärka de digitala hälso- och sjukvårdssystemen i Europa.

Inom projektet bereds till exempel genomförandebestämmelser, tekniska definitioner och patientdatasystemens överensstämmelse med kraven. Detta arbete stärker införandet av ett europeiskt format för utbyte av elektronisk hälsoinformation (EEHRxF) inom gränsöverskridande hälsotjänster.

Mål

Syftet med projektet är att effektivisera samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater för att de hälso- och sjukvårdsuppgifter som uppkommer vid patientens vårdsituation ska vara kompatibla och det ska vara möjligt och säkert att utbyta hälsodata mellan medlemsstaterna. Användningen av hälsodata gäller sammandrag av patientuppgifter, elektroniska recept och expediering av läkemedel samt utbyte av medicinska bilder, laboratorieundersökningar och utskrivningsbrev (epikriser).

Genomförande

Inom projektet förbereder man sig på kraven i den europeiska EHDS-lagstiftningen vid primär användning av hälsodata. Projektet samordnar kraven i EHDS-lagstiftningen som är under beredning med de nuvarande eHDSI-strukturerna (den digitala serviceinfrastrukturen för elektroniska hälsotjänster i Europa) och dess gränsöverskridande hälsotjänster.

Samarbetspartner

Cypern (NeHA) fungerar som konsortiets koordinator. Konsortiet består av sammanlagt 25 länder (partner) som representerar 54 olika organisationer. Från Finland deltar Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten.

Kontaktinformation

Heidi Peltotalo
utveklingschef
Tel. +358 29 524 7340
[email protected]

Juha Mykkänen
ledande expert
Tel. +358 29 524 8038
[email protected]