ICD-11-käyttöönottohanke

Kesto:

1.1.2023–31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Aineistot ja analytiikka

Muualla verkossa:

Hankkeessa koordinoidaan ICD-11-luokituksen kansallista käyttöönottoa, johon kuuluu luokituksen kääntäminen, integrointi ja käyttöönoton tuki.

Tavoitteet

Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisema ICD-11-diagnoosiluokitus korvaa aiemman ICD-10-luokituksen. Hankkeen tuloksena Suomessa otetaan käyttöön kansainvälisesti yhteensopiva ja -toimiva ICD-11-diagnoosiluokitus.

ICD-11-luokituksen käyttöönoton myötä diagnoosien kirjaamisen laatu ja tarkkuus paranee. Uuden luokituksen käyttöönotosta on hyötyä terveydenhuollon asiakkaille ja ammattilaisille, sote-palvelujen tuottajille ja järjestäjille sekä kotimaiselle ja ulkomaiselle tilastotuotannolle ja tutkimukselle.

Toteutus

ICD-11-diagnoosiluokituksen käyttöönotto edellyttää kansallista tiedontuotannon ja -hallinnan koordinointia, luokituksen sovittamisen sote-tietojärjestelmiin sekä sote-alan ammattilaisten kouluttamisen luokituksen käyttöön.

THL koordinoi ICD-11-luokituksen suomenkielisen käännöstyön toteuttamista. Luokituksen ruotsinkielinen käännös otetaan käyttöön pohjoismaisen yhteistyön kautta.

THL valmistelee luokituksen käyttöönottoa yhteistyössä sote-alan ammattilaisten, organisaatioiden, tietojärjestelmätoimittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteistyökumppanit

  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Kela
  • Suomen Lääkäriliitto
  • Suomen Hammaslääkäriliitto
  • Tilastokeskus
  • Työterveyslaitos
  • Yhteistyöalueet
  • Erikoislääkäriyhdistykset
  • Sote-tietojärjestelmätoimittajat

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Lauri Ahonen
ylilääkäri, hankejohtaja
puh. 029 524 8223
[email protected]

Mikko Härkönen
projektipäällikkö
puh. 029 524 7106
[email protected]

Asiointisähköposti: icd-11(at)thl.fi

Laura Parviainen
projektisuunnittelija
puh. 029 524 7470
[email protected]