ICD-11 -diagnoosiluokituksen käyttöönotto

ICD-11-diagnoosiluokituksen käyttöönottoa valmistellaan vuosien 2023 - 2026 aikana. THL edistää käyttöönottoa yhteistyössä sote-alan ammattilaisten, organisaatioiden, tietojärjestelmätoimittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Käyttöönotto edellyttää muun muassa

  • luokituksen käännökset suomeksi ja ruotsiksi,
  • luokituksen sovittamisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin sekä
  • sote-alan ammattilaisten kouluttamista luokituksen käyttöön.

Mikä on ICD-11-diagnoosiluokitus?

ICD (International Classification of Diseases) on maailmanlaajuisesti käytössä oleva diagnoosiluokitus. ICD-luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi

  • kliinisessä työssä potilaan hoidossa ja potilasasiakirjojen diagnoosimerkinnöissä,
  • sairastavuuden ja kuolinsyiden tilastoinnissa kansallisesti ja kansainvälisesti,
  • tiedontuotannossa ja seurannassa,
  • sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa asiakkaan sairauden kuvaamisessa sekä
  • tutkimus- ja kehittämistyössä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisema ICD-11-diagnoosiluokitus korvaa aiemman ICD-10-luokituksen. WHO:n jäsenmaana myös Suomi ottaa uuden luokituksen käyttöön.

Mikä ICD-luokituksessa muuttuu?

ICD-11-diagnoosiluokitus on rakenteeltaan erilainen ja laajempi verrattuna aiempaan ICD-10-luokitukseen. Tarkemman tason koodeilla sekä koodeja ja termejä yhdistelemällä on mahdollista kuvata potilaan tilaa aiempaa yksityiskohtaisemmin. 

ICD-11 on rakennettu täysin sähköisesti käytettäväksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sujuvan siirtymisen eri kieliversioiden välillä.

Yhteystiedot

Lauri Ahonen
Ylilääkäri, hankejohtaja
puh. 029 524 8223
sähköposti: [email protected]

Mikko Härkönen
Projektipäällikkö
puh. 029 524 7106
sähköposti: [email protected]

Asiointisähköposti: [email protected]