Individualized Care for Older Persons with Complex Chronic Conditions at Home and in Nursing Homes (I-CARE4OLD)

Kesto:

1.6.2021–31.5.2025

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

I-CARE4OLD on kansainvälinen RAI-aineistoja (Resident Assessment Instrument) hyödyntävä EU-hanke, johon osallistuu tutkijoita yhdeksästä eri maasta.

Tavoitteet

I-CARE4OLD-hankkeen tavoitteena on tunnistaa iäkkäiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden ennusteryhmiä sekä tekoälyä hyödyntäen testata ja kehittää ennusteen mukaan räätälöityjä päätöksenteon tukipalveluja.

Toteutus

Hanke toteutetaan kahdeksan yliopiston ja viiden tutkimuskeskuksen yhteistyönä, ja siihen kuuluu kahdeksan työpakettia. Kokonaisuutta koordinoi Stichting Vrije Universitet Medical Center. Hankkeessa tutkitaan RAI-arviointien ja rekisteritietojen avulla toimintakyvyn muutoksia ja eri hoitomuotoihin liittyviä ennustetekijöitä. Kehitettävien mallien pohjalta tuotetaan päätöksentukipalveluja, joita myös pilotoidaan käytännön hoivatyössä.

Yhteistyökumppanit

 • Stichting Vrije Universitet Medical Center, Alankomaat
 • Instituto Superiore di Santa, Italia
 • Stichting Vrije Universitet , Alankomaat
 • Universita Cattollica del Sacro Coure, Italia
 • Hebrew Rehabilitation Center Corp, US
 • Profility Ltd, Israel
 • Karolinska Institutet, Ruotsi
 • Uniwersytet Jagiellonski, Puola
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • European Union Geriatric Medicine Society, Belgia 
 • Nordic Health Care Group Finland Oy, Suomi
 • Univerzita Karlova, Tšekki
 • University Of Waterloo, Kanada

Rahoitus

EU Horizon 2020

Yhteystiedot

Jokke Häsä
tilastotutkija
puh. 029 524 8187
sähköposti: [email protected]

Johanna Edgren
erikoistutkija
puh. 029 524 7317
sähköposti: [email protected]