Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä

RAI-järjestelmän avulla 

  • selvitetään asiakkaiden palvelutarpeet 
  • kohdennetaan palvelut oikein ja tarpeenmukaisesti.

Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä 1.4.2023 alkaen.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Finlex)

Lyhenne RAI tulee englannin kielen sanoista Resident Assessment Instrument.

Näiltä sivuilta saat tietoa ja tukea RAI-järjestelmän käyttöön ja RAI-vertailukehittämiseen.

Seitsemän vaiheen esimerkki asiakkaan palvelupolusta on avattuna tekstimuodossa kuvan jälkeen.

Asiakkaan palvelupolku voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

  1. Iäkäs, hänen läheisensä tai hoitaja havaitsee ongelman esimerkiksi muistissa tai arkitoimista selviytymisessä.
  2. Otetaan yhteyttä asiakasohjausyksikköön.
  3. Asiakasohjaaja arvioi palvelutarpeen yhdessä asiakkaan ja tämän läheisen kanssa.
  4. Asiakasohjaaja laatii palvelusuunnitelman ja ohjaa asiakkaan oikeisiin palveluihin.
  5. Asiakas saa suunnitellut palvelut, hoidon tai kuntoutuksen.
  6. Säännöllisen palvelun toimivuutta ja toimintakykyä seurataan uusilla arvioinneilla.
  7. Arvioinnin perusteella määritellään tarvittavat muutokset palveluissa tai hoidossa.

THL:N RAI-EKSTRANET

THL:n RAI-ekstranet RAI-yhdyshenkilöille

THL:n RAI-ekstranet ohjelmistotoimittajille

RAI-ekstranetin käyttö edellyttää kirjautumista. Ota tarvittaessa yhteyttä organisaatiosi RAI-yhdyshenkilöön tai kysy rai(at)thl.fi

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)