Toimintamallin arviointitutkimus

Tutkimuksen toteutus ja aikataulu 

IPS - Sijoita ja valmenna -toimintamallin arviointitutkimus on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa IPS-kehittämishanketta. Tutkimus laajentuu vuodesta 2023 alkaen kuudelle uudelle hyvinvointialueelle osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Tutkimus toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2021−31.12.2029. Pääasiallinen aineistonkeruu tapahtuu kehittämishankkeen toisena ja kolmantena toimintavuonna 2021−2022. Osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa tutkimuksen laajennuksen tiedonkeruu toteutuu vuosina 2023–2024. Tämän lisäksi tutkittavien rekisteriseuranta jatkuu viisi vuotta IPS-pilotoinnin jälkeen. 

Tutkimuksen tavoitteet

Arviointitutkimuksessa selvitetään IPS-toimintamallin 

  • käyttöönoton ja toimeenpanon toteutusta
  • soveltuvuutta ja käytettävyyttä Suomessa
  • tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteutettavassa arviointitutkimusosiossa selvitetään IPS-toimintamallin

  • IPS-työhönvalmennuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
  • Psykiatriassa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä ja asenteita toipumisorientaatioon pohjautuvaa työotetta kohtaan
  • Mielenterveyskuntoutujien työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä koettua stigmaa

Tutkimus tuottaa tietoa näyttöön perustuvan IPS-toimintamallin käyttöönoton onnistumisesta Suomessa ja toimintamallin mahdollisuuksista tukea mielenterveyden häiriöön sairastuneiden henkilöiden työllistymistä, työhön paluuta ja työssä pysymistä.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimukseen osallistuvat kaikki IPS-kehittämishankkeen alueelliset kokeilut. Mukaan kutsutaan kaikki IPS-työhönvalmennuksen aloittavat henkilöt. IPS-palveluun osallistumisen kriteerit ovat psykiatrinen diagnoosi, itse ilmaistu halu työntekoon sekä 18−64 vuoden ikä. Tutkimukseen osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista ja kaikkeen tiedonkeruuseen pyydetään asiakkaan kirjallinen suostumus.

Tutkimuksessa kerätään sekä asiakaskohtaista että toimintamallin implementaatioon eli käyttöönottoon liittyvää tutkimusaineistoa. Tutkimusaineistoa kerätään työhönvalmentajilta, psykiatrisen hoitotahon edustajilta, työnantajilta sekä IPS-työhönvalmennukseen osallistuneilta asiakkailta. Aineistoa kerätään kyselylomakkeilla, haastatteluilla, rekisteritietoja keräämällä sekä työhönvalmennuksen yhteydessä järjestettyjen työpajojen materiaalia hyödyntämällä.

Lisätietoja tutkimuksesta

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7275
[email protected]

Noora Sipilä
arviointitutkija
puh. 029 524 7929
[email protected]

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus