Materiaalit

IPS-kehittämishankkeen materiaalit sijaitsevat omilla alisivuillaan:

Katso myös: IPS-toimenpidekoodi (Tiedä & toimi -kortti, Julkari)

IPS-menetelmäkoulutuksen materiaalit 

Vuonna 2021 THL tuotti seitsenosaisen IPS-menetelmäkoulutuksen alueellisten IPS-kokeilujen tueksi. Kaikista koulutusosioista löytyy videotallenteet sekä PowerPoint -esitykset. 

Koulutus palvelee myös Työkykyohjelman Tuetun työllistymisen menetelmät -toimenpidekokonaisuuden alueellisia hankkeita, jotka pilotoivat tuetun työllistymisen työhönvalmennusta sosiaalihuollon työllistymistä tukeviin palveluihin integroituna. 

Koulutuksen sisältö

  • Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keskeiset periaatteet ja sen yhteys toipumisorientaatioon 
  • IPS-laatukriteerit ja asiakastyön välineet
  • Tiimityön periaatteet
  • Etuusneuvonta ja sosiaalityön yhteistyömahdollisuudet
  • Markkinointi ja työnantajayhteistyö
  • Asiakasosallisuus
  • Työn muokkaamisen menetelmät

Materiaaliin: IPS-menetelmäkoulutuksen videotallenteet ja PowerPoint -esitykset 

IPS-työhönvalmennuksen laatukriteerit 

Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen kansainvälinen laatukriteeristö on tieteellisesti validoitu arviointiväline, joka mittaa IPS-palvelun laatua eli sitä, missä määrin palvelu noudattaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen periaatteita.

Laatukriteerejä on 25 kappaletta, ja arvioinnissa on mahdollista saavuttaa yhteensä 125 pistettä. 

Laatukriteeristön on tuottanut yhdysvaltalainen IPS Employment Center. Kriteerit on suomennettu ja ruotsinnettu THL:n IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeessa.
IPS Employment Center

Materiaaliin: IPS-laatukriteerit

Asiakastyön lomakkeisto

Asiakastyön lomakkeisto tukee ja rytmittää IPS-työhönvalmennuksen asiakasprosessia aina lähetteen laatimisesta palvelun päättämiseen saakka.

Lomakkeisto koostuu kahdeksasta lomakkeesta, kahdesta Excel-muotoisesta taulukosta sekä neljästä suunnitelmapohjasta. Lomakkeista sekä suunnitelmapohjista löytyvät sekä suomen- ja ruotsinkieliset versiot.

Valtaosa lomakkeistosta pohjautuu yhdysvaltalaisen IPS Employment Centerin tuottamiin asiakastyön materiaaleihin.
IPS Employment Center

Materiaaliin: Asiakastyön lomakkeisto