Hankkeen tapahtumat

Tällä sivulla

WastPan-tutkijat Euroopan komission tutkimuskeskuksen koordinoimassa jätevesiseurannan Towards a Global Wastewater Surveillance System for Public Health ja Town Hall X -konferenssissa Frankfurtissa, Saksassa 16.-17.11.2023

Järjestyksessään kymmenes, mutta ensimmäinen paikan päällä järjestetty TOWN HALL X - jäteveden epidemiaseurantakonferenssi järjestettiin marraskuun puolivälissä 2023 Frankfurtissa, Saksassa. WastPan-hankkeen tekemä tutkimus sai konferenssissa näkyvyyttä, kun pääsimme esittelemään hankkeen vastavalmistunutta tulossivustoa. Konsortion osahankkeen vetäjän Sami Oikarisen ja työpaketin vetäjän Kirsi-Maarit Lehdon esitys oli otsikoitu ”WBS Data Sharing on Multiple Pathogens through the WastPan Portal in Finland - Influenza A and RSV as Pilot Viruses”. Lehto piti konferenssissa tämän suullisen puheenvuoron ja myös hänen posterinsa ja ePosterinsa otsikolla ”WastPan Portal Development for Multiple Pathogens in Finland” esittelivät hankkeen aikana kehitettyä jätevesiseurannan portaalia, influenssa A- ja RS-virusten toimiessa portaalin pilottimikrobeina. Konsortion osahankkeen vetäjä Annamari Heikinheimolla Helsingin yliopistosta oli konferenssissa posteriesitys antibioottiresistenssin seurannan tuloksista otsikolla ”Approaches to AMR Surveillance from wastewater – isolation of Carbapenemase-producing bacteria”. WastPan-hankkeen tutkijoista tapahtumaan osallistuivat lisäksi WastPan-konsortion johtaja Tarja Pitkänen ja tutkija Aleksi Kolehmainen, THL. 

TOWN HALL X – Wastewater Witchers and Watchers" oli osa kansainvälistä konferenssia "Towards a Global Wastewater Surveillance System for Public Health", jonka järjestivät yhdessä Euroopan komissio (DG HERA ja JRC), Bill & Melinda Gates -säätiö, Saksan terveysministeriö ja Hessenin osavaltio sekä sen kehitysvirasto Hessen-Trade -and-Invest (HTAI), jotka toimivat myös tapahtuman isäntinä. JRC ja Kalifornian yliopisto Merced toimivat 10. Town Hall-tapahtuman puheenjohtajina.

Kuva: Sami Oikarinen.

WastPan-hankkeen loppuseminaari järjestettiin THL Tilkanmäellä, Helsingissä 26.10.2023 hybridikokouksena

Tapahtumaan oli ilmoittautunut 173 henkilöä 32 maasta. Paikan päällä tilaisuudessa oli noin 40 osallistujaa, yli 80 osallistui etäyhteyden välityksellä. Seminaarissa julkaistiin WastPan -tulossivusto, ja tilaisuus sisälsi WastPan -tutkijoiden esittelemiä hengitystievirus- ja AMR-tuloksia. Lisäksi tapahtumassa kuultiin näkemyksiä ja kommentteja ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä.

WastPan-konsortion johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Tarja Pitkänen toivotti osallistujat tervetulleeksi tilaisuuteen ja esitteli lyhyesti WastPan-projektia. Tampereen yliopiston projektipäällikkö Kirsi-Maarit Lehto ja THL:n tilastotutkija Oskari Luomala esittelivät vastavalmistunutta WastPanin tulossivustoa. Jätevesipohjaisen valvonnan vaikutuksesta yhteiskuntaan näkemyksensä WastPanin osalta jakoi THL:n vanhempi tutkija Ananda Tiwari otsikolla ”Vaatimukset ja lisätutkimustarpeet tehokkaan jätevesipohjaisen seurantaohjelman rakentamiseksi”, ja professori Amy Pruden, Virginia Polytechnic Institute ja State University, USA, esitys käsitti jätevesipohjaisen epidemiologian käyttöä ja kehittämistä tulevaisuudessa. Lisäksi asiantuntija- ja sidosryhmien kommentteja kuultiin THL:n ylilääkäri Tuija Leinolta, ympäristöministeriön neuvottelevalta virkamieheltä Ari Kankaalta ja Anastasia Koutsolioutsoulta, Head of Environmental Health Offic,co-coordinator of Joint Action EU-WISH, National Public Health Organization of Greece.

Tapahtuman jälkeen keräsimme anonyymisti palautetta tulossivuston käytettävyydestä ja järjestetystä loppuseminaarista. Kyselyllä saatuja näkemyksiä pyrimme käyttämään tulevan kehitystyömme tukena. Palautekyselyyn saimme yhdeksän vastausta – vastaajista suurin osa oli tutkijoita. Kaikki vastaajat olivat tutustuneet tulossivustoon ja osallistuneet loppuseminaariin. Portaalin muotoilu koettiin sen parhaaksi puoleksi, sisällön, käytettävyyden ja selkeyden tullen seuraavina, kyseisessä järjestyksessä. Todennäköisyys suositella WastPan-portaalisivustoa kollegalle vastausten keskiarvo oli 8,1/10. Loppuseminaaritapahtuman hyödyllisyydestä keskimääräinen pistemäärä oli 8,6/10.

Lämpimät kiitokset kaikille tapahtumaan ja kyselyyn osallistuneille, jatketaan kehitystyötä yhdessä!

WastPan loppuseminaari.

Valokuvat: Oskari Luomala ja Teemu Möttönen.

WastPan-konsortion jäsenet mukana THL:n antamassa YK:n vesisitoumuksessa

THL on antanut YK:n vesisitoumuksen, jossa sitoudutaan lisäämään tietoisuutta vesivälitteisistä taudinaiheuttajista, kuten kryptosporidit ja giardiat, ja niiden torjunnasta. Tavoitteena on edistää vesiturvallisuutta sekä puhtaaseen veteen ja sanitaatioon liittyviä ihmisoikeuksia. YK:n vesisitoumus annettiin yhteistyössä WastPan-konsortion jäsenten ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Lisätietoja:
Yhä useampaa infektiotautia seurataan tulevaisuudessa jätevesistä – THL on antanut YK:n vesisitoumuksen

THL:n antama vesisitoumus

WastPan-tutkijat Health-related Water Microbiology (WATERMICRO23) symposiumissa Darwinissa Australiassa 4-9.6.2023

Kahdeskymmenes ensimmäinen vesimikrobiologien Health-related Water Microbiology konferenssi järjestettiin kesäkuun 2023 alussa Darwinissa Australian pohjoisimmassa kärjessä. WastPan-hankkeen tutkimus oli näkyvästi edustettuna tämän kansainvälisen tutkijoiden symposiumin jätevesiseurantasessiossa.

WastPan-konsortion johtajan Tarja Pitkäsen suullinen puheenvuoro oli otsikoitu ”Developing wastewater-based pandemic preparedness for multiple pathogens - WASTPAN”, ja se kertoi hankkeen aikana kertyneistä kokemuksista jätevesiseurannan kehittämiseen. Konsortion osahankkeen vetäjän Sami Oikarisen esitelmä ja posteri esitteli hankkeessa tuotettujen influenssa- ja RS-virustuloksia otsikolla ”Municipal wastewater reveals up-to-date information on viruses affecting public health”. Konsortion työpaketin vetäjä Anssi Lipponen kertoi jäteveden sisältämien koronavirusmuunnosten tunnistamisesta otsikolla ”Detection of SARS-CoV-2 variants and their proportions in wastewater samples by next generation sequencing in Finland”. Väitöskirjatutkija Anniina Sarekoskella oli konferenssissa posteriesitys WastPan-aineistosta saamistaan tuloksista otsikolla ”Wastewater-based epidemiology uncovers trends of waterborne pathogens and antimicrobial resistance prevalence in Finland”. Erikoistutkija Ananda Tiwari esitteli posterissaan ”Wastewater Surveillance of Antibiotic-Resistant bacterial pathogens at a population level” jätevesipohjaista antibioottiresistenssin seurantaa.

 

Tunnelmia Darwinin konferenssista. Kuvissa Tarja Pitkänen, Ananda Tiwari, Anniina Sarekoski, Anssi Lipponen, sekä Sami Oikarinen yhdessä Silvia Bofill-Massin ja Marta Rusinolin kanssa (Kuvat WaterMicro23 Event Manager).

WastPan-sidosryhmätapaaminen terveydenhuollon ammattilaisille järjestettiin 17.5.2023

WastPan sidosryhmätapaaminen terveydenhuollon ammattilaisille järjestettiin 17.5.2023 etäkokouksena. Osallistujia kaksituntisessa tapaamisessa oli kaikkiaan viitisenkymmentä ja edustajat olivat mm. seuraavista organisaatioista: THL, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, HUS, TYKS, TAUS, AVI, Ruokavirasto ja STM. Tapaaminen piti sisällään Hengitystievirus-, AMR- ja Tulevaisuussessiot alustuksineen ja paneelikeskusteluineen.

Jätevesiseurannan tulevaisuuden kehitysnäkymät -paneelikeskustelua moderoi Kirsi-Maarit Lehto ja panelisteina toimivat Jari Jalava, Carita Savolainen-Kopra, Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, Tuula Hannila Handelberg ja Asko Järvinen. Kuvasta puuttuvat panelisteista Janne Laine ja Veli-Jukka Anttila ja tapahtuman moderoijista Annamari Heikinheimo, Sami Oikarinen ja Tarja Pitkänen.

Tapahtuman osallistujat suhtautuivat myönteisesti jätevesiseurannan kehittämiseen ja näkivät menettelyssä paljon kehitysnäkymiä. Paneeleissa kävi ilmi, että jätevesiseurannan tuloksia oli hyödynnetty työssä viruksien osalta, vaikka menetelmään ja tulosten tulkintaan oli tunnistettu haasteita erityisesti koronaviruksen osalta.  Viruksista seurattavaksi kannatettiin seuraavia: SARS-CoV-2 koronavirus, influenssa, RSV ja enterovirukset, sekä NGS-metodiikka uusille uhkille. Todettiin, että lisää analyysiä ja kehitystä vielä tarvitaan.

Mikrobilääkeresistenssin osalta todettiin, että ollaan vasta tieteellisen tutkimuksen vaiheessa, eikä tuloksia ole vielä varsinaisesti hyödynnetty. Metodiikka on vielä osin kehittymätöntä. Tarve on populaatiotason seurannalle (maantieteellinen kattavuus vs. sairaalat), sekä valittujen prioriteettien (kuten CPE, C. auris, VRE) seurannalle. Yleisesti tarvittaisiin vielä lisätietoa, mikä on normaalitaso ja mikä on poikkeavaa.

Seurantajärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa huomioon uudet ja vanhat uhat ja myös kemikaalipuolta ja esimerkiksi mikrobilääkkeiden kulutusseurantaa on tarpeen miettiä. Jätevesipohjainen huumeseuranta on jo pitkälle kehittynyttä. Erityishuomiota tarvitaan tautien ja mikrobilääkeresistenssin alueelliseen jakaumaan. Maailman tilanne huomioon ottaen voi olla tarpeen seurata myös tauteja, jotka ovat aiemmin hävinneet. Jätevesiseurantaan ollaan asettamassa tavoitteita myös EU-tasolla ja tuotettavien tutkimustulosten tulisi mielellään hyödyttää tätä lainsäädäntövalmistelua. Yksi tarkasteltava asia on jätevesiseurannan etiikka. 

Jätevesiseurantatulosten jakelukanavista suosittiin erityisesti nykyistä tapaa jakaa tulokset THL:n verkkosivuilla avoimesti kaikille. Mukaan toivottiin tulostulkintaa ja alueiden huomioimista. Graafinen trendiseuranta on osoittautunut toimivaksi esitystavaksi. Tilaisuuden lopuksi osallistujia kutsuttiin mukaan WastPan loppuseminaariin torstaina 26.10.2023 Helsingissä. Tilaisuus on tiede- ja asiantuntijayhteisölle suunnattu ja englanninkielinen.

WastPan-hanke Vesihuoltopäivät 2023 -tapahtumassa Jyväskylässä 10.-11.5.2023

Vesilaitosyhdistyksen järjestämät Vesihuolto 2023 -päivät järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 10-11.5.2023. WastPan-konsortiota tapahtumassa edustivat Tarja Pitkänen ja Sami Oikarinen, jotka alustivat Paula Lindellin vetämässä Jätevedet I-sessiossa aiheesta ”Jätevesiseurannan vakiinnuttaminen tartuntatautien seurannan havainnointityökaluksi Suomessa”.

Sami Oikarinen esitteli WastPan-hankkeen tuloksia Vesihuolto 2023-päivillä Jyväskylän Paviljongissa (Kuvaaja: Tarja Pitkänen).

WastPan esittelyssä EU4S Town Hall kokouksessa 15-16.3.2023

Sami Oikarinen ja Anssi Lipponen esittelivät WastPan-hanketta yhdeksännessä EU4S Town Hall -tapahtumassa 16.3.2023. Esityksessään ”Wastewater-beased surveillance applied for the monitoring trends in the prevalence of multiple microbes” WastPan-hankkeessa seurattujen jätevedenpuhdistamojen ja kohdemikrobien listan ja tämän pohjalta kaavaillun kansallisen jätevesiseurantaohjelman perusperiaatteet.

Tapahtuman tallenne on nähtävissä sivulla: 9th Edition of the Townhall
 

WastPan-tutkijat koolla konsortiokokouksessa Tampereella 13.-14.3.2023

WastPan-hankkeen järjestyksessään toinen lähikokous järjestettiin Tampereen yliopiston Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksessa maaliskuun puolivälissä. Kaksipäiväinen tapahtuma alkoi virologian tutkimusryhmän ja dekaanin toimesta tapahtuvalla lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan esittelyillä. Yhteistyökumppanit THL:stä ja Helsingin yliopistosta pääsivät tutustumaan myös virologian laboratoriotiloihin ja Arvon Farmi-syväjää näytepankkiin. Muutoin ohjelmassa oli muun muassa hankkeen tulosten esittelyä, tulevien tapahtumien ja tilaisuuksien, sekä tulosten julkaisujen suunnittelua. Hankkeen tutkijat pääsivät myös tutustumaan Tampereen historiaan ja merkittävimpiin maamerkkeihin Tampereen kiertoajelun merkeissä.

Osallistujat.

WastPan Tampereen -konsortiokokouksen 13.-14.3.2023 osallistujat (takaa vasemmalta): Viivi Heljanko, Annamari Heikinheimo, Tarja Pitkänen, Ahmad Al-Mustapha, Anssi Lipponen, Oskari Luomala, Kirsi-Maarit Lehto, Anna-Maria Hokajärvi, Rafiqul Hyder, Sami Oikarinen ja Ananda Tiwari.

WastPan -puoliväliseminaari järjestettiin 24.11.2022

Englanninkielinen WastPan-puoliväliseminaari pidettiin 24. marraskuuta 2022 kaikille avoimena webinaarina. Webinaarissa kuultiin jätevesiseurannasta ja sen tulevaisuuden näkymistä myös maan rajojen ulkopuolella, kun kutsutun puheenvuoron piti EU komission Bernd Gawlik kertoen EU:n jätevesiseurannasta sekä jatkonäkymistä. Seminaariyleisö sai kuulla myös Alankomaiden jätevesiseurannasta Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristöinstituutin (RIVM) Willemijn Lodderin puheenvuorossa. WastPan-hankkeen puolivälituloksia esiteltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden puheenvuoroissa liittyen WastPan-portaalin kehittämiseen ja eri taudinaiheuttajien sekä mikrobilääkeresistenssin osoittamiseen WastPan-hankkeen aikana kymmenellä eri suomalaisella jäteveden puhdistamolla. WastPan-hanke jatkuu vuoden 2023 loppupuolelle, jolloin hankkeesta pidetään päätösseminaari.

Webinaarin ohjelma (pdf, 309 kt)

WastPan webinaari.

WastPan-puoliväliseminaari pidettiin kaikille avoimena webinaarina (Kuvaaja: Annamari Heikinheimo)

WastPan-konsortio osallistui World One Health- kongressiin marraskuussa 2022

World One Health Congress (WOHC) on maailmanlaajuinen, muutaman vuoden välein järjestettävä kongressi, johon osallistuu monitieteinen joukko yhteisen terveyden tutkijoita eri maista. Kokouksen painopisteinä olivat tänä vuona One Health tieteenalana, mikrobilääkeresistenssi, päätöksenteko, ympäristö, bioturvallisuus, pandemioihin varautuminen ja terveydenhuollon resilienssi, sekä vaikuttavuus ja innovaatiot kliinisessä lääketieteessä. Kongressi on suosittu tutkijoiden lisäksi myös viranomaisten, yritysten ja kolmannen sektorin keskuudessa. One Health – ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys ymmärretään tärkeäksi lähestymistavaksi tulevaisuuden globaalien haasteiden kuten pandemioiden torjumisessa. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Viivi Heljanko esitteli kongressissa WastPan-hankkeen tuloksia liittyen mikrobilääkeresistenssin seurantaan jätevedestä.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Viivi Heljanko esittelemässä WastPan-hankkeen tuloksia World One Health-kongressissa Singaporessa marraskuussa 2022.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Viivi Heljanko esittelemässä WastPan-hankkeen tuloksia World One Health-kongressissa Singaporessa marraskuussa 2022 (kuvaaja Annamari Heikinheimo).

WastPan konsortio osallistui kansainväliseen vesialan kokoukseen Kööpenhaminassa

IWA World Water Congress & Exhibition on maailmanlaajuinen tapahtuma vesialan ammattilaisille, jonka aihealueet kattavat koko veden kierron. Tänä vuonna kongressi järjestettiin ensimmäisen kerran pohjoismaissa Kööpenhaminassa 11.-15. syyskuuta 2022. Kokouksen pääpainopisteinä olivat digitaalinen talous, älykkäät ja asuttavat kaupungit, innovaatioiden hyödyntäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, yhteisön sitoutuminen sekä kestäväkehitys.

Ennen varsinaista Kööpenhaminan kokousta, Helsingissä pidettiin satelliittitapahtuma, johon osallistui suomalaisia ja kansainvälisiä kokousvieraita. Tapahtuma pidettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksella ja päivään sisältyi tutustumiskierros puhdistuslaitokselle sekä esitelmiä suomalaisilta vesialan toimijoilta. Dosentti Sami Oikarinen Tampereen yliopistosta esitteli tapahtumassa WastPan projektin sekä virustuloksia projektista.

Kokousvieraita tutustumassa Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon.

IWA:n Helsingin satelliittitapahtuman vieraat tutustumassa Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaan. Kuvaaja: Sami Oikarinen.

IWA kongressiin osallistujat lähettivät lähes 2 000 esitystä, jotka vesialan ammattilaisten paneeli vertaisarvioi ja muodosti niistä kongressin ohjelman. Lopullinen kokousohjelma oli erittäin runsas ja se sisälsi noin 350 suullista esitystä, 600 posteriesitystä sekä 65 työpajaa ja koulutusta.

IWA näyttelyn avausseremoniassa leikattiin punainen nauha.

IWA näyttely avattiin virallisesti punaisen nauhan leikkaamisella. Kuvaaja: Sami Oikarinen.

WastPan-konsortio osallistui vahvalla panoksella kokoukseen. Saimme kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuksellemme, sillä Sami Oikarinen piti esityksen aiheesta: ”Jätevesipohjainen virusvalvonta pandemiavalmiustyökaluna – WastPan alaprojekti”. Sen lisäksi kokouksessa oli myös posteriesitykset Annastiina Rytköseltä Helsingin yliopistosta, että Anna-Maria Hokajärveltä THL:stä. Kokonaisuudessaan IWA kokous oli erittäin mielenkiintoinen ja se mahdollisti verkostoitumisen kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Professori Gertjan Medema puhumassa aiheesta pandemiasignaalit jätevedessä.

Yksi kokouksen pääpuhuja oli professori Gertjan Medema (KWR) aiheenaan pandemiasignaalit jätevedestä.

WastPan-hankkeen toinen tutkimusvuosi käynnissä

WastPan-hankkeen tutkijat tapasivat puolentoista vuoden etäyhteistyön jälkeen toisensa lähikokouksessa, joka järjestettiin Kuopiossa juhannusviikolla 20–21 kesäkuuta 2022. Ensimmäisenä päivänä kokousvieraat Tampereelta ja Helsingistä tutustuivat THL:n Kuopion toimipisteen toimintaan. Hankeväki pääsi myös rentoutumaan aurinkoisessa säässä Kallaveden aalloilla kanavaristeilyllä, ja jatkoi iltaa Kuopion keskustassa maittavan illallisen merkeissä. 

Rhmäkuva portailla.

Kuva. WastPan-konsortio vierailulla THL:n Kuopion toimipisteessä. Kuvassa Rafiqul Hyder, Ananda Tiwari, Oskari Luomala, Anssi Lipponen, Aapo Juutinen, Anniina Sarekoski, Eevi Sipponen, Kirsi-Maarit Lehto, Annika Länsivaara, Sami Oikarinen, Anna-Maria Hokajärvi, Annamari Heikinheimo, Aleksi Kolehmainen ja Tarja Pitkänen.

Toisena päivänä WastPan-konsortio kokoontui Kuopion tiedelaaksossa, jossa Technopoliksen 7th Heaven -kokoustila tarjosi hyvät puitteet käydä läpi hankkeen eri työpaketeissa tähän mennessä saadut tulokset ja suunnitella tulevaa.

Ryhmäkuva.

Kuva. WastPan-konsortio yhteiskuvassa Kuopion tiedelaakson kattojen yllä 21.6.2022: Aleksi Kolehmainen, Ananda Tiwari, Anssi Lipponen, Rafiqul Hyder, Annika Länsivaara, Eevi Sipponen, Aapo Juutinen, Tarja Pitkänen, Oskari Luomala, Sami Oikarinen, Kirsi-Maarit Lehto, Anna-Maria Hokajärvi ja Annamari Heikinheimo. Kuvaaja: Anniina Sarekoski.

Wastpan-hankkeen toinen tutkimusvuoden tärkeänä tavoitteena on portaalikehitys, jota varten hankkeen osatoteuttajien jätevesinäytteistä saamat mikrobiologiset tulokset kootaan yhteen koneluettavaan muotoon. Tämä mahdollistaa jätevesitulosten vertaamisen tartuntatautien ja antibioottiresistenssin rekisteriaineistoihin seurannassa mukana olevilta paikkakunnilta. 

Ryhmäkuva pöydän ääressä.

Kuva. Konsortiokokouksessa käytiin läpi mm. tulevien hanketöiden listaa työpaketin 1 vetäjän Anssi Lipposen johdolla. Paikalla olivat Anniina Sarekoski, Annika Länsivaara, Anna-Mari Heikinheimo, Aapo Juutinen, Sami Oikarinen, Aleksi Kolehmainen, Oskari Luomala, Anna-Maria Hokajärvi, Eevi Sipponen, Ananda Tiwari, Rafiqul Hyder, Kirsi-Maarit Lehto ja kuvan ulkopuolella Tarja Pitkänen. Kokouksessa paikalla oli Teamsin välityksellä myös Viivi Heljanko, Ahmad Al-Mustapha, Paula Kurittu ja Kati Räisänen.

WastPan-tutkijat koolla konsortiokokouksessa joulukuussa 2021

WastPan-hankkeen ensimmäinen vuosi jäi taakse, ja joulukuun 16. päivä pidettiin toinen konsortiokokous Teamsissa. Ohjelmassa oli työpakettien esittelyä, hankkeen tavoitteiden toteutumisen arviointia ja työpajatyöskentelyä. Iltapäivällä tutkijat työskentelivät työpajoissa keskustellen kokemuksistaan liittyen näytteenottoon ja menetelmiin sekä suunnitellen tulevaa. Vaikka pandemian vuoksi kokous järjestettiin tänäkin vuonna Teams-kokouksena, ei se estänyt aktiivista ja lämminhenkistä konsortiokokousta toteutumasta. Ensi vuonna toivottavasti pääsemme tapaamaan toisiamme ilman etäyhteyksiä, ja poseeraamaan aidosti yhdessä kuvassa!

WastPan osallistujat Teams-kokouksessa.

Kuva. Teams-kuvassa WastPan-konsortiokokouksen 16.12.2021 osallistujat: Annamari Heikinheimo, Viivi Heljanko, Anna-Maria Hokajärvi, Rafiqul Hyder, Venla Johansson, Aleksi Kolehmainen, Paula Kurittu, Annika Laaksonen, Kirsi-Maarit Lehto, Anssi Lipponen, Annika Länsivaara, Sami Oikarinen, Tarja Pitkänen, Anniina Sarekoski ja Ananda Tiwari.

WastPan EU komission kuudennessa Town Hall-kokouksessa marraskuussa 2021

Euroopan komissio pyrkii edistämään jätevesiseurannan kehittämistä erilaisten tartuntatautien varalle, ja nyt pandemian aikana erityisesti SARS-CoV-2 viruksen ja sen muunnosten seuraamiseksi jätevesistä jäsenmaissa. Seurantaa koordinoi JRC, DG Environment ja DG Sante yhdessä ja eri toimijat Euroopan vesi- ja terveyssektoreilta on kutsuttu mukaan yhteistyöhön. SARS-CoV-2-seurantaan liittyen EU komissio on järjestänyt pandemian aikana useita ”EU4S Town Hall” - Webex-kokouksia, jotka kokoavat yhteen asiantuntijoita aiheen parista. Marraskuun 23.-24.11.2021 pidetty Town Hall oli järjestyksessään kuudes, ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä tapahtumana 23.-24.11.2021. Tapahtumassa esiteltiin Sars-CoV2- jätevesiseurannan nykytilaa ja tulevaisuutta Euroopassa.

Suomalaiset pääsivät kertomaan kuulijoille myös mikrobilääkeresistenssistä, hiljaisesta pandemiasta WastPanin 3. työpaketin vetäjän apulaisprofessori Annamari Heikinheimon pitäessä tapahtumassa suullisen esityksen. WastPan -projektin esittely, ePosteri löytyy myös Town Hallin jatkuvasta virtuaalinäyttelystä (https://my.ltb.io/#/showcase/jrc-sustainable-resources). 

WastPan e-posteri.

Kuva. WastPan -ePosteri (Kuvan lähde: https://my.ltb.io/#/showcase/jrc-sustainable-resources, osio ”Decision support”).

EU Sewage Sentinel System for SARS-CoV-2 (EU4S) – V Town Hall Meeting and e-Exhibition, EU SCIENCE HUB

5th Town Hall tapahtuma 7.7.2021 keräsi laajan kuulijakunnan – 393 osallistujaa! WastPan -hanke osallistui ePosterilla ensimmäisen kerran Town Hall tapahtuman yhteydessä järjestettyyn eExhibition:iin. Tapahtuman yhteenveto ja tallenteet ovat nyt saatavilla. Laita jo kalenteriin myös tuleva Town Hall VI, 14.10.2021!

WastPan -sidosryhmätapaamisten antia – 16.6.2021 olivat koolla terveydenhuollon toimijat ja 18.6.2021 jätevedenpuhdistamojen edustajat

Pandemioiden varhaisvaroitusjärjestelmän kehitys on saatu jo hyvään vauhtiin. Ole meihin yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut vaikuttamaan!

Sairaanhoitopiirien ja muiden terveydenhuollon sidosryhmien 16.6.2021 järjestetyssä WastPan-tapaamisessa esittelimme hanketta sekä hankkeessa syntyneitä alustavia tutkimustuloksia. Jo ennakkoon kartoitettiin jätevesiseurannan tunnettavuutta ja toiveita jätevesiseurannan kehitystyön tueksi. Runsaslukuisessa tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua ja saatiin käytännön esimerkkejä siitä, miten järjestelmä palvelisi loppukäyttäjiä parhaiten. Diagnosoitujen koronatapausten lukumäärän ja jäteveden koronaseurannan tulosten välillä on nähtävissä selvä yhteys, joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Jätevesiseuranta oli yleisesti tunnettua osallistujien keskuudessa, ja moni ilmoitti ennakkotehtävässä seuraavansa sitä työssään. THL:n nettisivut koettiin tähän tarkoitukseen soveltuviksi, tosin toivottiin kohdennettua tietoa ja määräaikaistiedotteita myös sähköpostitse. Myös tarve tiedottaa jätevesiseurannan tuloksista alueellisesti väestölle tunnistettiin kehityskohteeksi. Seurannan tulosten hyödyntäminen terveydenhuollon arjessa oli jäänyt vielä vähemmälle, joten mm. tulosten esitystapaan ja viestintäkanavaan on syytä jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Tapaaminen on jo tiivistänyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä, mm. sairaalanäytteenoton tiimoilta – tietyille pienalueille kohdennettua tutkimusta suunnitellaan!

WastPan -hankkeen jätevesiseurantojen toteuttajien ja jätevedenpuhdistamojen näytteenottajien kesken 18.6.2021 järjestetyssä tapaamisessa hankkeen esittelyn lisäksi käsiteltiin yksityiskohtaisesti hankkeen käytännön toimia, kuten puhdistamoilla toteutettavan jäteveden kokoomanäytteenotossa ja lähettämisessä huomioitavia asioita. Puhdistamojen edustajille tarjottiin myös mahdollisuutta lähettää kysymyksiä hankkeen toteuttajille ennakkoon. Näitä kysymyksiä ei tällä kertaa tullut, joten päättelimme, että puhdistamoilla on jo hyvä tietämys hankkeesta ja näytteenottojen vaatimuksista. Tulevissakin tilaisuuksissa suunnittelemme yhdessä, miten voimme parantaa hankkeessa tehtävää yhteistyötä ja edistää tulosten hyödynnettävyyttä.

WastPan -hanke järjestää sidosryhmätapaamisia kesäkuussa 2021 - terveydenhuollon loppukäyttäjille suunnattu kysely avattu 

Ennakkokyselyn avulla ja kesäkuussa järjestettävissä sidosryhmätapaamisissa kerätään yhteistyökumppanien ja loppukäyttäjien näkemyksiä jätevesipohjaisen epidemioihin varautumisen ja ennakkovaroitusjärjestelmän kehitystyön tueksi. 

Sairaanhoitopiireille ja muille terveydenhuollon ja tartuntatautien asiantuntijoille ja tutkijoille suunnatun kyselyn tarkoituksena on kartoittaa jätevesiseurannan tunnettavuutta ja sitä, onko jätevesiseurannan tuloksista ollut hyötyä terveydenhuollon edustajille. Kyselyn avulla kerätään myös tietoa toiveista jätevesiseurannan jatkokehityksen suhteen.

Sairaanhoitopiirien ja muiden terveydenhuollon sidosryhmien 16.6.2021 klo 12 järjestettävän WastPan-tapaamisen ohjelmaan sisältyy hankkeen taustan, tavoitteiden ja tähänastisten tulosten esittelyä ja keskustelua virusten ja mikrobilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien jätevesiseurannan jatkokehityksen suuntaviivoista. Työn tavoitteena on kehittää terveydenhuollon toimijoille mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottava jätevesipohjainen tartuntatautien ennakkovaroitusjärjestelmä. 

  • Ota yhteyttä sähköpostitse (Tarja Pitkänen, johtava asiantuntija, [email protected]), mikäli haluat Teams-kokouslinkin terveydenhuollon toimijoille suunnattuun sidosryhmätapaamiseen! Tervetuloa mukaan!

WastPan -hankkeen jätevesiseurantojen toteuttajien ja jätevedenpuhdistamojen näytteenottajien 18.6.2021 järjestettävässä tapaamisessa taustan ja tulosten lisäksi käsitellään näytteenotto-ohjelmaa, sekä näytteenotossa ja lähettämisessä huomioitavia asioita. Puhdistamojen edustajien on myös mahdollista lähettää kysymyksiä hankkeen toteuttajille ennakkoon. 

  • Ota yhteyttä sähköpostitse ([email protected]), mikäli haluat esittää ennakkokysymyksiä jätevesinäytteenotoista tai jos sinulta vielä puuttuu Teams-kokouslinkki jätevesiseurantanäytteitä toimittavien toimijoiden tapaamiseen!

Kyselyn ja järjestettävien tapaamisten tarkoituksena on toimijoiden ja loppukäyttäjien toiveita ja tarpeita kuuntelemalla parantaa hankkeessa tehtävää yhteistyötä ja edistää tulosten hyödynnettävyyttä.

WastPan -konsortion kevätkokous pidettiin Maailman vesipäivänä 22.3.2021

Maaliskuisessa Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi -hankkeen sidosryhmille järjestettävässä kokouksessa esittelimme hanketta sekä alustavia tutkimustuloksia. Lisäksi keskustelimme osallistujien kesken ennakkovaroitusjärjestelmän haasteista ja mahdollisuuksista: Millainen järjestelmä halutaan kehittää.

Hankkeen esittelykalvot (pdf)

WastPan-webinaari.

Kuva. Konsortion osahankkeen vetäjä apulaisprofessori Annamari Heikinheimo kertoi antibioottiresistenssin aiheuttamasta hiljaisesta pandemiasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tampereen yliopisto (TAU) ja Helsingin yliopisto (HY) esittelivät järjestetyssä konsortiokokouksessa WastPan -hankkeen ensimmäisten kuukausien antia: näytteenottosuunnitelma, tutkimuskohteet, käytettävät menetelmät ja tutkittavat parametrit, sekä helmikuussa toteutetun näytekierroksen alustavat tulokset. Tämän jälkeen kävimme keskustelua, millainen hankkeessa kehitettävä ennakkovaroitusjärjestelmän tulisi olla. Keskustelun vauhdittajana toimi ennakkotehtävä jätevesiperusteisen järjestelmän toivotuista ominaisuuksista. Järjestelmässä nähtiin runsaasti potentiaalia, mutta resursseja kaivataan myös puhdistamopuolelle muun muassa näytteenottoon. Järjestelmän ylläpito pitäisi saada turvattua myös hankkeen jälkeen – tämä tarkoittaa sekä jätevesien näytteenotto- ja analysointijärjestelmää että varsinaista ennakkovaroitusjärjestelmää.

Kuva. Osallistujien huomioita pandemioiden jätevesipohjaisen ennakkovaroitusjärjestelmän toivotuista ominaisuuksista kerättiin kokouksen aikana Flinga-tauluun.

Myös Euroopan komissio on maaliskuussa antanut suosituksensa SARS-CoV-2 monitoroinnista ja varianttisekvensoinnista. Maailman vesipäivän ilta huipentui EU:n Umbrella Sentinel Sewer järjestämään 4th Town Hall –tapahtumaan EU-komission antamista suosituksista

Lisätietoa:

Komission suositus (EU) 2021/472, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2021, yhteisestä lähestymistavasta SARS-CoV-2-viruksen ja sen muunnosten järjestelmälliseen seurantaan jätevesissä EU:ssa 

SARS-CoV-2 Monitoring employing Sewers - 4th Town Hall Meeting