Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi (WastPan)

Kesto:

1.11.2020–31.10.2023

Vastuuyksikkö:

Asiantuntijamikrobiologia

WastPan-hanke kehittää jätevesipohjaista seurantaa taudinaiheuttajamikrobien ja niillä esiintyvän antibioottiresistenssin leviämisen varalle.
Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi (WastPan portaali)

Jätevesiseuranta pandemioihin varautumistyökaluna.

Tavoitteet

Konsortiotutkimuksen tavoitteena on integroida jätevesipohjainen tartuntatautien seuranta osaksi kansallista pandemioihin varautumista:

 • ottamalla käyttöön menetelmät kliinisesti merkittävien mikrobien määrittämiseen yhdyskuntien jätevesistä
 • tunnistamalla tartuntatautien ajallista ja paikallista vaihtelua yhdyskuntien jätevesistä
 • tutkimalla jäteveden sisältämän genomitiedon mahdollisuuksia uusien tartuntatautiuhkien tunnistamiseksi, ja
 • kehittämällä jätevesipohjaiseen ympäristöseurantatietoon perustuva varhaisvaroitusjärjestelmää pandemioiden varalle.

Toteutus

Tutkimme laajan joukon jätevesinäytteitä, niiden sisältämiä mikrobeja ja metagenomia selvittääksemme paikkakunnilla kiertävät ja jäteveteen erittyvät taudinaiheuttajat. Lopputuloksena tuotamme tieteeseen perustuvia suosituksia ja ohjeita jätevesiperustaiseen seurantaan, jonka tarkoituksena on havaita tartuntatautien hälytysmerkit ennalta eri paikkakunnilla ja kansallisella tasolla epidemioiden hillitsemiseksi.

Yhteistyökumppanit

 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto

Rahoitus

 • Suomen akatemia
 • WastPan on osa Akatemiaohjelmaa ”Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) 2021-2023”. Lisätietoa ohjelmasta ja sen rahoittamista hankkeista: Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) 2021-2023
 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Ympäristöministeriö 
 • Huoltovarmuuskeskus

Hankkeen tapahtumat

Tiedotteet

Yhteystiedot

Tarja Pitkänen
johtava asiantuntija
THL

puh. 029 524 6315

[email protected]