Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma

Kesto:

2018 - 2020

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Tapaturmien, itsemurhien ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

Turvallisuus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus, kuten YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista on kirjattu. 

THL on koordinoinut vuodesta 2009 alkaen lasten ja nuorten tapaturmien ja itsemurhien ehkäisyä kansallisesti. Myöhemmin työhön on liitetty myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisy.

Nyt työtä koordinoidaan kolmen erillisen kokonaisuuden kautta. 

Aiempaa, vuonna 2018 julkaistua ohjelmaa ei sellaisenaan enää toteuteta. Uusiin ohjelmiin, strategioihin ja toimenpidesuunnitelmaan on koottu päivitettynä niihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet aiemmasta ohjelmasta:

Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018–2025 osa I (THL 2018)

Tapaturmat

STM:n koordinoima ja THL:n johdolla laajassa asiantuntijatyöryhmissä valmistelema Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn uusi tavoiteohjelma: 

Turvallisesti kaiken ikää : Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista

Ohjelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä koti- ja vapaa-ajalla tapahtuvien tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn eri ikäryhmissä: lapset ja nuoret (0–24-vuotiaat), työikäiset (25–64-vuotiaat) sekä iäkkäät (yli 65-vuotiaat). 

Turvallisuuden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy (THL-verkkosivut)

Tapaturmien ehkäisy (STM-verkkosivut)

Itsemurhat

Alkuvuodesta 2020 julkaistiin kansalliset mielenterveyden edistämisen linjaukset ja itsemurhien ehkäisyn toimet. Ohjelma kattaa myös lapsiin ja nuoriin liittyvän itsemurhien ehkäisytyön.

Itsemurhien ehkäisyohjelma (THL-verkkosivut)

Julkaisu:

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma 2020–2030 (Vorma ym./STM 2020)

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

Marraskuussa 2019 julkaistiin Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma vuosille 2020−2025. Poikkihallinnollinen suunnitelma sisältää kansalliset tavoitteet ja 93 tutkimusnäyttöön perustuvaa toimenpidettä 0−17-vuotiaisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn.

Suunnitelman toimeenpanoa seuraa ja ohjaa viiden ministeriön (STM, SM, OM, OKM, TEM) ja 28 muun organisaation edustajien muodostama ohjausryhmä. Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelmaan on valmisteilla toimeenpano- ja viestintäsuunnitelma.

Toimenpidesuunnitelman verkkosivut julkaistaan thl.fi-sivuston Tutkimukset ja hankkeet -osiossa tammikuussa 2021.

Julkaisu:

 Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025 (Korpilahti ym./ STM 2019)

Lapsiin kohdistuva väkivalta (THL verkkosivut)

Lisätietoja

Ulla Korpilahti
kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 8668
sähköposti: [email protected]