Julkaisut ja esitteet

Julkaisut

Pakon käytön vähentäminen ja turvallisuuden lisääminen psykiatrisessa hoidossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi: 2016_035. 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 : Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriö. Raportti 2016:3.

Mieli-ohjelman loppuraportti: Partanen, Airi; Moring, Juha; Bergman, Viveca; Karjalainen, Jouko; Kesänen, Minna; Markkula, Jaana; Marttunen, Mauri; Mustalampi, Saini; Nordling, Esa; Partonen, Timo; Santalahti, Päivi; Solin, Pia; Tuulos, Tytti; Wuorio, Sanna (toim.). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 – Miten tästä eteenpäin? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 20/2015. 

Kostiainen Elisa, Ahonen Sanna, Verho Tanja, Rissanen Päivi, Rotko Tuulia. Kokemukset käyttöön - kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.Työpaperi: 2014_036.

Moring Juha, Bergman Viveca, Nordling Esa, Markkula Jaana, Partanen Airi, Soikkeli Markku (toim.) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 – Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012 THL, Työpaperi 15/2013.

Falk Hanna, Kurki Marjo, Rissanen Päivi, Kankaanpää Sini, Sinkkonen Niina (2013). Kuntoutujasta toimijaksi - kokemus asiantuntijuudeksi. Työpaperi 39/2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Laitinen Petri, Komminaho Alpo, Mäkelä Matti, Järvinen Matti, Hilama Pirjo, Nykky Tiina, Moring Juha, Partanen Airi, Sutela Sanna (2013). Itä kohtaa lännen - Mieli-suunnitelmaa toteuttamassa 2010-2013. Työpaperi 19/2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lepistö Päivi, Kuosmanen Lauri, Partanen Airi, Moring Juha (2012). Paremman palvelun avaimia - Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpano Mielen avain -hankkeessa. 2012: 64 Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Julkaisuja 2012: 24. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Juha Moring, Anne Martins, Airi Partanen, Viveca Bergman, Esa Nordling (toim.) (2012) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Kehittyviä käytäntöjä 2011. Raportti 46/2012. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Juha Moring, Anne Martins, Airi Partanen, Viveca Bergman, Esa Nordling, Veijo Nevalainen (toim.) (2011)  Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Toimeenpanosta käytäntöön 2010. Raportti 6/2011. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Airi Partanen, Juha Moring, Esa Nordling, Viveca Bergman (toim.) (2010)  Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Suunnitelmasta toimeenpanoon 2009. Avauksia 16/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Mieli 2009 -työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3.

THL:n toimeenpanosuunnitelma kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan 2009–2015. Toimenpiteet 2009–2010. (pdf 1,07 Mt)

Esitteet

Avaimia itsemurhien ehkäisyyn (haitariesite pdf 3 Mt)

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma – yhteiset linjaukset (pdf 668 kt)

Mieli – Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (pdf 1 Mt)

Mieli – Toimenpide-ehdotukset (pdf 1,8 Mb)

Muut julkaisut

Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille -hankkeen loppuraportti: Ahola Hanna & Vainio Sirpa (toim.) Oikeita palveluita oikeaan aikaan (pdf 3240 kt)

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti (pdf 3880 kt)

Polkuja yhteistyöhön – siltoja muutokseen. Päihdetyön kehittämistä Lapissa ja Kainuussa. Nina Peronius (toim.) (pdf 7944 kt)

Kaivosoja Matti, Löf Tuula, Indola Jessica (toim.) (2011) Rapsodia terveelle mielelle. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpano tervein Mielin Pohjois-Suomessa -hankkeessa (pdf 1,83 Mt). Raportti 47/2011. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Laajasalo Taina, Pirkola Sami (toim.) (2012) Ennenkuin on liian myöhäistä: Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille. Raportti 2012. Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kuosmanen, Lauri; Vuorilehto, Maria; Voipio-Pulkki, Liisa-Maria; Laitila, Minna; Posio, Jorma; Partanen, Airi (toim.)  Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä: Kokemuksia Pohjanmaa-hankkeesta, Sateenvarjo-projektista ja Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeesta 2005-2009Avauksia 5/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.