Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Kesto:

2009 - 2015

Vastuuyksikkö:

Muualla verkossa:

Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa esitettiin sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Suunnitelmassa linjattiin mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä ensimmäisen kerran yhtenä kokonaisuutena valtakunnallisella tasolla.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanosta 2009-2015 vastasivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 

Linjaukset ja toimeenpano 2009-2015

Ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen painopisteiksi vuoteen 2020

Muualla palvelussa ja verkossa

Seminaari 6.9.2017 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman seurantakokous 

Seminaari 11.12.2015 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Miten tästä eteenpäin?