Kansallinen sisäilmakartoitus 2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee laajan kansallisen kyselyn, jolla kartoitetaan suomalaisten käsityksiä elinympäristön, erityisesti sisäilman, terveysriskeistä.

Kysely lähetetään 5 000 tutkimukseen satunnaisesti valitulle suomalaiselle.

Tutkimuksen tavoitteina on kysyä sisäilmasta kattavasti kaikilta suomalaisilta:

  • Selvittää kansalaisten käsityksiä ympäristöterveyteen liittyvien altisteiden aiheuttamasta terveysriskistä yksilölle itselleen ja yleisesti ihmisille Suomessa.
  • Verrata kyselyllä saatuja tuloksia koetuista terveysriskeistä tutkimustietoon perustuviin arvioihin.
  • Selvittää koettuun riskiin ja sisäympäristöön liittyvään oireiluun vaikuttavia tekijöitä. 
  • Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman monitorointi. 

Tulokset tulevat suuntaamaan kansallisia toimia sisäilmahaittojen vähentämiseksi. Siksi jokaisen tutkimukseen valitun osallistuminen on tärkeää. 

Vastaava kysely on toteutettu Suomessa aiemmin vuonna 2018 osana THL:n koordinoimaa Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa.