Aineiston käyttö tutkimuksessa

Kansallinen syntymäkohortti 1987 ja 1997 -rekisteriaineistojen tai osa-aineistojen käyttö tutkimuksessa edellyttää, että aineiston käyttäjälle on saatu käyttölupa eri rekisteriviranomaisilta ja että käyttäjä on toimittanut vaitiolositoumukset rekisteriviranomaisille.

Syntymäkohorttiaineistoja hyödyntävät tutkimukset tulee tehdä yhteistyössä Kansalliset syntymäkohortit 1987 ja 1997 -tutkimusryhmän kanssa ja aineistoja hyödyntäviä rahoitushakemuksia suunniteltaessa on oltava ensin yhteydessä tutkimusryhmään.

Lupaprosessin käynnistämiseksi edellytämme tutkimussuunnitelmaa. Lupa-asioita käsitellään kahden kuukauden välein parillisten kuukausien alussa.