Yhteistyökumppanit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • muut tutkimusyksiköt

Kotimaiset yliopistot

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto

Muut kotimaiset yhteistyökumppanit

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Eläketurvakeskus
 • Helsingin kaupungin tietokeskus
 • Invalidiliitto
 • Kelan tutkimusosasto
 • Me-säätiö
 • Nuorisotutkimusverkosto
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Sitra
 • Tilastokeskus
 • Itla

Kansainväliset yhteistyökumppanit

 • Columbia University
 • Indiana University
 • Karolinska Institutet 
 • National Institute of Public Health (NIPH), Denmark
 • Nordic Institute for Asian Studies, Denmark
 • Norwegian social research (NOVA) 
 • Rhode Island College
 • Social Science Research Centre Berlin (WZB)
 • Stockholm University
 • University College London
 • University of Nebraska Omaha
 • University of Oxford