Kansalliset syntymäkohortit 1987 ja 1997

Kesto:

26.3.2009/30.6.2015–31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Aineistot ja analytiikka

Muualla verkossa:

Tarkoitus

Kansalliset syntymäkohortti 1987 ja 1997 -tutkimukset tuottavat tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä eri alojen tutkijoille ja toimijoille sekä poliittisen päätöksenteon tueksi. Aineistojen tehokas hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Tavoitteet

Tutkimuksissa tuotetaan uutta tietoa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti pyrimme selvittämään lapsuuden ajan olosuhteiden, ylisukupolvisten vaikutusten ja koulutuksen merkitystä hyvinvoinnin ja osallisuuden taustalla. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet mm. lasten ja nuorten mielenterveys ja siihen liittyvät riskitekijät ja suojaavat tekijät, koulutus ja työllistyminen, lastensuojelu sekä rikollisuuteen liittyvät tekijät.

Toteutus

Kansalliset syntymäkohortti 1987  ja 1997 -tutkimukset ovat kansallisia rekisteritietoja hyödyntäviä monitieteisiä pitkittäistutkimuksia, joiden kohteena ovat kaikki Suomessa 1.1.–31.12.1987 ja 1.1.–31.12.1997 syntyneet lapset sekä heidän biologiset vanhempansa (228 009 henkilöä). 

Taulukko 1. Kansallisten syntymäkohorttien 1987 ja 1997 henkilömäärät
Kohortti Kohorttilaiset (n) Äidit (n) Isät (n)
Kansallinen syntymäkohortti 1987 59 476 58 839 58 006
Kansallinen syntymäkohortti 1997 58 802 57 888 57 222
Yhteensä 118 278 114 707 113 302

 

 

Tiedot on poimittu THL:n syntyneiden lasten rekisteristä. Syntyneiden lasten rekisteritietoihin on yhdistetty tietoja eri rekisteriviranomaisten rekistereistä.

Suurin osa rekisteridatasta on saatavilla syntymäkohorteille syntymästä, jopa sikiöajalta lähtien. Osaa aineistosta säilytetään Tilastokeskuksessa ja käytetään FIONA-etäkäyttöpalvelun kautta. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talous alueen (ETA) ulkopuolelle. Tutkimusaineistolla ei tehdä automatisoituja päätöksiä.

Tietosuoja

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimusryhmän vastuullisena johtajana toimii tutkimusprofessori Mika Gissler. Tutkimuksessa kerättäviä tietoja käsittelevät Kansallinen syntymäkohortti 1987 ja 1997 -tutkimusryhmä, joille on myönnetty lupa tietojen käsittelyyn. Tietoja käsitellään siten, ettei yksittäistä henkilöä voida suoraan tunnistaa. Tietoihin pääsy suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen.

Tutkimuksen päätyttyä aineistolle haetaan arkistointilupaa kansallisesti arvokkaana aineistona.

Ajankohtaista

THL selvittää laajassa rekisteritutkimuksessa maksuhäiriöiden syitä ja koronan vaikutuksia niihin – tutkimuksessa hyödynnetään luottotietoja
Uutinen 8.1.2021, THL

Seuraa meitä X:ssä @kohortti87

Syrjäytymisen dynamiikka
Missä elämänvaiheissa syrjäytyminen syntyy?
Tutustu uuteen työkaluun

PSYCOHORTS
Olemme mukana myös suomalaisten psykiatristen syntymäkohorttien konsortiossa.
Lue lisää konsortiosta (englanniksi)

INVEST
Olemme osa Suomen Akatemian INVEST-lippulaivaohjelmaa.