Ajankohtaiset tutkimusaiheet

  • Mielenterveys
  • Koulutuksesta työelämään siirtyminen
  • Koulutukseen ja opintomenestykseen liittyvät tekijät
  • Lapsiperheiden köyhyys ja toimeentulo
  • Paikkatietoanalyysit ja alueellisuus
  • Kelan myöntämät kuntoutus- ja vammaisetuudet
  • Lastensuojelu
  • Rikollisuus
  • Perinataalitekijät myöhemmän terveyden ja hyvinvoinnin taustalla