Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin – mielenterveyttä turvapaikanhakijoille (TAVATA)

Kaksi naista keskustelevat.

Kesto:

1.4.2023–31.10.2025

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (TERTTU-tutkimus) mukaan lähes 40 %:lla aikuisista turvapaikanhakijoista on merkittäviä mielenterveysoireita.

Keskusteluaputaitoja vastaanottokeskuksiin - mielenterveyttä turvapaikanhakijoille -hankkeessa edistetään turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä vahvistamalla vastaanottokeskuksissa työskentelevien ammattilaisten keskusteluaputaitoja.

Keskusteluaputaitojen kasvattaminen ja niiden käyttäminen asiakastyössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ammattilainen pyrkii kohtaamaan turvapaikanhakijoita empaattisesti, sensitiivisesti ja mielenterveyttä tukevalla tavalla. 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vastaanottokeskuksissa työskentelevien ammattilaisten keskusteluaputaitoja, jotta he voisivat edistää turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä erilaisissa kohtaamisissa. 

Ammattilaisten keskusteluaputaitojen vahvistamiseksi tuotetaan laaja-alainen, laadukas, aikaa kestävä koulutuskokonaisuus keskusteluaputaidoista vastaanottokeskusympäristöön. Keskusteluaputaitoja vahvistamalla kaikki ammattikunnat voivat työssään edistää turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä.                             

Toteutus

Hankkeessa luodaan vastaanottokeskusten ammattilaisille tarkoitettu laaja-alainen koulutuskokonaisuus keskusteluaputaidoista turvapaikanhakijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan myös uutta määrällistä ja laadullista tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä, erityisesti mielenterveydestä, kehittämistyön pohjaksi.

Yhteistyökumppanit

  • Maahanmuuttovirasto
  • MIELI Suomen Mielenterveys ry                                                                                                                   

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto, EU).

Yhteystiedot

Sara Austero
suunnittelija
puh. 029 524 6153
[email protected]

Antti Klemettilä
projektipäällikkö
puh. 029 524 7398
[email protected]

Katariina Mankinen
suunnittelija
puh. 029 524 7866
[email protected]

Laura Somersalo-Cavén
suunnittelija
puh. 029 524 7516
[email protected]