Stödjande samtalskompetens för förläggningar - psykisk hälsa för asylsökande (TAVATA)

Två kvinnor pratar.

Projektperiod:

1.4.2023–31.10.2025

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

Enligt den finska Asylsökandes Hälso- och Välbefinnandeundersökning (TERTTU) rapporterade 40 % av de vuxna asylsökandena betydande psykiska symtom (depression och ångest).

Stödjande samtalskompetens för förläggningar - psykisk hälsa för asylsökande - projektet främjar asylsökandes psykiska hälsa genom att stärka samtalshjälpskompetensen hos yrkesverksamma som arbetar på förläggningar.

Odla färdigheter i samtalshjälp och att använda dem i klientarbetet innebär till exempel att den professionella försöker möta asylsökande empatiskt, lyhört och på ett sätt som stödjer den psykiska hälsan.

Mål

Målet med projektet är att stärka asylsökandes psykiska hälsa genom att förbättra samtalsförmågan hos de yrkesverksamma som arbetar på förläggningar. 

För att stärka yrkesutövarnas samtalsstödjande kompetens tas ett brett, högkvalitativt och tidsbeständigt utbildningspaket fram från samtalsstödjande kompetens till mottagningsmiljö. Genom att stärka samtalsförmågan kan all personal främja asylsökandes psykiska hälsa i sitt arbete.

Genomförande

Projektet skapar ett omfattande utbildningspaket för mottagningspersonal om samtalsfärdigheter för att främja asylsökandes psykiska hälsa. Projektet tar också fram ny kvantitativ och kvalitativ information om asylsökandes hälsa, särskilt psykisk hälsa, som underlag för utvecklingsarbete.

Samarbetspartner

  • Migrationsverket
  • Psykisk hälsa Finland rf

Finansiering

Projektet finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Kontaktinformation

Sara Austero
planerare
tel. 029 524 6153
[email protected]

Antti Klemettilä
projektledare
tel. 029 524 7398
[email protected]

Katariina Mankinen
planerare
tel. 029 524 7866
[email protected]

Laura Somersalo-Cavén
planerare
tel. 029 524 7516
[email protected]

Finansiering

Logo: EU-flaggan och text medfinansiering av Europeiska unionen.

I SAMARBETE MED

Migri logo.