KATI-hankkeet

Tämän sivun sisältö

KATI-hankkeet

Kotona-asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla. 
Hankkeiden esittelyt

Hankkeiden sivut ovat Innokylässä. Sieltä löytyvät myös hankkeiden tekemät teknologian käyttöönoton toimintamallit ja hankkeiden loppuraportit.
KATI-ohjelma ja hankkeet Innokylässä

Eksote: KARITA-hanke

Essote: Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

Päijät-Sote: KOHTI-hanke

Eura: Satakati-hanke

Tampere: PirKATI-hanke

Pohjanmaa: Pohjanmaan KATI -hanke

Hankkeissa pilotoidut teknologiat

KATI-hankkeissa on pilotoitu ja otettu käyttöön erilaisia iäkkäiden kotona asumista tukevia teknologiaratkaisuja. Hankkeiden Innokylään kuvaamat toimintamallit auttavat kotihoidon palveluita teknologian käyttöönotossa ja käytössä. 
Tutustu hankkeiden toimintamalleihin Innokylässä

Etähoito/hoivapalvelut 

Etähoito- eli kuvapuhelinpalvelussa ammattilainen ottaa asiakkaaseen yhteyden etähoito-ohjelmiston ja asiakkaan tablettilaitteen kautta. Asiakkaalle voidaan tarjota etäpalvelun kautta myös sisältöpalveluja, ryhmätapaamisia ja yhteydenpitoa läheisiin.

Lääkehoitoa tukevat ratkaisut

Lääkemuistuttajien ja lääkeannostelijoiden avulla tuetaan asiakkaan turvallista itsenäistä lääkkeen ottoa.

Elintoimintojen etämittauslaitteet

Asiakkaan käyttämien etämittauslaitteiden avulla voidaan mitata esimerkiksi verenpainetta, verensokeria, painoa, happisaturaatiota ja sykettä. Laite lähettää mittaustiedot langattomasti ammattilaisjärjestelmiin.

Alustaratkaisut ja niiden tuottamat tilannekuvat 

Alustaratkaisut kokoavat asiakkaan terveystietoa eri mittalaitteista, sovelluksista ja järjestelmistä ja koostavat ne ammattilaisten käyttöön. Alustaan yhdistetty tekoäly voi tuottaa tietoa asiakkaan terveydentilan poikkeamista, ennustaa sen kehittymistä ja antaa suosituksia toimenpiteistä.

Sensorijärjestelmät

Asuntoon asennettavien tai puettavien sensorien avulla voidaan seurata asiakkaan toimintakykyä ja lisätä turvallisuutta. Erilaiset sensorit tuottavat tietoa esimerkiksi asiakkaan liikkumisesta, nukkumisesta, kotoa poistumisesta tai sähkön ja veden käytöstä. Tiedon avulla voidaan seurata toimintakykyä ja sen kehittymistä pitkällä aikavälillä. Sensorit voivat tunnistaa kaatumisen, pitkäkestoisen liikkumattomuuden tai muun vastaavan tilanteen ja hälyttää omaisen tai ammattilaisen. Asiakas voi ottaa järjestelmän kautta yhteyden läheisiinsä tai turvapalveluun.

Toimintakykyä tukevat kuntouttavat ratkaisut

Teknologiset ratkaisut voivat tukea ja kuntouttaa asiakkaan fyysistä, toiminnallista tai sosiaalista toimintakykyä. 

Hoitotyöntekijöille suunnatut ratkaisut

Teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea henkilökunnan perehdyttämistä ja toimintakykyä sekä auttaa tiedon käsittelyssä.

Uutisia hankkeista