Tutkimus ja arviointi

Tämän sivun sisältö

KATI-ohjelman tutkimus

KATI-ohjelmassa tutkitaan ja arvioidaan kotona asumista tukevan teknologian käytön vaikutuksia eri osa-alueisiin. THL ja VTT arvioivat vaikutuksia koordinoidusti yhdessä hankkeiden kanssa. Lisäksi hankkeet arvioivat toimintaansa itse.  

Tavoitteet

THL:n tutkimuksen tavoitteena on selvittää 

 • Miten teknologian käyttö vaikuttaa asiakkaiden toimintakykyyn, terveydentilaan ja palvelujen käyttöön
 • Millaisia edellytyksiä teknologian käyttö vaatii asiakkailta, heidän läheisiltään ja henkilöstöltä 
 • Miten teknologian käyttö muuttaa työtä ja palveluprosesseja
 • Miten teknologian käyttö vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin
 • Millaisia kustannuksia teknologian käytöstä tulee
 • Miten teknologian käyttö toteutuu asiakkaan kotona ja kotihoidossa

VTT tukee THL:n arviointia ja tutkimusta tuottamalla tietoa seuraavista näkökulmista: 

 • Tekninen toimivuus ja käyttökelpoisuus, kuten yksityisyydensuoja ja tietoturva
 • Yhteentoimivuus palveluprosessien ja tietojärjestelmien kanssa
 • Hankinnat, koulutusten järjestäminen ja saatavuus
 • Hyödyntämisen tuki, kuten logistiikka, ylläpito, käyttötuki ja neuvonta 
 • Laajennettavuus kansalliseen käyttöön

Toteutus

Tutkimuksen tiedot kerätään haastatteluilla, kyselyillä ja rekisteritiedoilla. Hankekaudella THL tekee seuraavat tiedonkeruut:

 • Yksilökysely kotihoidon henkilöstölle: teknologiat ja työntekijöiden hyvinvointi
 • Ryhmäkyselyt kotihoidon henkilöstölle: työprosessit
 • Ryhmähaastattelut kotihoidon henkilöstölle: teknologian käyttöönotto ja teknologiaan asennoituminen
 • Asiakkaan tietojen poiminta RAI-aineistosta

KATI-tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tulokset

Tuloksista raportoidaan kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa sekä Innokylässä tutkimusaikana ja sen päätyttyä.

Etiikka ja tutkimusluvat

KATI-tutkimuksella on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuseettisen työryhmän puoltava lausunto ja asianmukaiset luvat tutkimusorganisaatioilta. 

KATI-hankkeiden oma-arvioinnit

Teknologian käyttöönoton vaikutuksia arvioidaan myös alueellisten KATI-hankkeiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan pohjalta. Sitä varten hankkeet tekevät oma-arviointisuunnitelmat. THL tukee niiden yhtenäisyyttä ja hyödyntää hankkeiden arviointeja ohjelman yhteisessä arvioinnissa.

Hankkeiden tulokset viedään Innokylään.

KATI-ohjelma ja hankkeet Innokylässä