Työkaluja teknologiakehittämiseen

Tämän sivun sisältö

Työkaluja palveluiden kehittämiseen  

Toimintamallit ja työkalut Innokylässä

Innokylä on yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen verkkopalvelu, johon on koottu sote-alueiden toimintamalleja ja työkaluja palveluiden kehittämisen eri vaiheisiin.

Digikehittäjän työkalupakki

Kuntaliitto on koonnut kunnille ja alueille sopivia palveluiden ja digikehittämisen työkaluja.
Digikehittäjän työkalupakki (Kuntaliitto) 

Palvelukokonaisuuksien mallintamisen käsikirja

Käsikirja asiakasryhmien tarpeisiin perustuvien palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan tueksi.
Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja

Käyttäjälähtöinen tuotekehitys – TUTTU net

TUTTU net on testi- ja tukiverkosto digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäjille. Verkoston sivustolla voi tutustua tukiprosesseihin ja testi- ja tukipalveluihin sekä etsiä kumppaneita. 
TUTTU net -verkosto

Tietoa terveysdatan hyödyntämisestä

DigiHealth Hubin sivuille on koottu tietoa ja työkaluja terveysdatan hyödyntämisen ja kehittämisen tueksi. 
DigiHealth Hub (Oulun yliopisto, englanniksi) 

  • Tarkistuslista terveysdataa hyödyntävän projektin suunnittelun ja käynnistämisen tueksi
    Health Data Assessment 
  • Tietoa datalähteistä, datan käsittelystä, luvituksista ja datan hallinnasta
    Health Data Guide

Tietoa yhteiskehittämisestä

Yhteiskehittämisen opas käsittelee palveluiden parantamista yhteiskehittämisen avulla ja sopii päättäjille, kehittäjille ja yrityksille, jotka tekevät yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.
Tarpeesta ratkaisuksi yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa (CoWeHe-hanke)

Tukea arviointiin

Esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten digitalisaatio-ohjelmien arviointikehikon kehittämiseksi

Kokeilu- ja pilotointiympäristöjä

Tuotteiden kehittämiseen ja testaamiseen löytyy tukea kokeilu- ja pilotointiympäristöistä, joita on koottu Yrityksille-sivulle. 
Kokeilu- ja pilotointiympäristöjä

Tukea teknologian hankintaan

Digi-HTA-suositus

Digi-HTA-suositus kertoo, että tuote soveltuu terveydenhuollon käyttöön.  Se on puolueeton arvio, jota sote-organisaatiot voivat hyödyntää hankintapäätöksen tukena.
Lue lisää Digi-HTA-arvioinnista (OYS)

Tietoturva- ja tietosuojavaatimukset

Tietoturva- ja tietosuojavaatimusten listausta voi hyödyntää sote-hankintojen tukena.
Sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen tietoturva- ja tietosuojavaatimukset (Traficom)

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kooste tietosuojasta ja tietoturvasta
Tietosuoja ja tietoturva digitaalisia palveluita rakennettaessa (pdf 488 kt)

Tukea hankintaosaamiseen 

Keino-osaamiskeskus tukee ja auttaa kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (Keino)

Suomalaisia ikäteknologiatuotteita

Business Finland on koonnut listauksen suomalaisista ikäteknologiaratkaisuista, jotka sopivat itsenäiseen asumiseen ja kotihoitoon. 
World Class Agetech Innovations from Finland (Business Finland, englanniksi)

Julkaisuja ja oppaita

KATI-ohjelman julkaisut

Tutustu KATI-ohjelman julkaisuihin

Muita julkaisuja